Як проводити розрахунок курсових різниць
Наше підприємство експортує послуги за межі митної території України та отримує виручку в іноземній валюті. Один з контрагентів часто здійснює оплату авансом, у зв’язку з чим за ЗЕД-контрактом періодично виникає кредиторська заборгованість. Згідно з обліковою політикою переоцінку валюти здійснюємо щомісяця. Чи правильно це? Як безпомилково розрахувати курсові різниці та встановити дату для визначення доходу? Чи необхідно здійснювати його переоцінку?

Як ми зрозуміли із запитання, ваше підприємство експортує послуги на умовах післяплати. Тому при відповіді виходитимемо саме з цього.

Щодо курсових різниць повідомимо таке.

У ситуації, що розглядається, маємо справу з монетарною статтею (у цьому разі — кредиторська заборгованість).

За загальним правилом із п. 8 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» курсові різниці розраховують за монетарними статтями балансу на кожну дату балансу та дату госпоперації.

Своєю чергою, датою балансу вважають дату, на яку складено баланс підприємства (п. 3 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»). Фактично нею є закінчення останнього дня звітного періоду (стандартно останній день кварталу), позаяк проміжну фінзвітність більшість підприємств складають саме на цю дату (див. ч. 1 ст. 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV та п. 1 р. II НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»). 

Як бачите, чинна бухнормативка наразі датою балансу формально іменує останній день кварталу (тобто 31 березня, 30 червня, 30 вересня та 31 грудня), а не місяця (виняток передбачено для підприємств, які складають фінзвітність тільки раз на рік). У них, відповідно, датою балансу є останній день календарного року (себто 31 грудня). Відповідно, саме на останній день кварталу і слід розраховувати курсові різниці. 

Водночас одразу хочемо вас заспокоїти. Адже розрахунок вами курсових різниць, усупереч правилам П(С)БО 21 (тобто щомісячно, а не щоквартально), по ідеї, не повинен призвести до облікових перекручень. Інакше кажучи, за правильного розрахунку сума курсової різниці, обчисленої, скажімо, за I квартал, має дорівнювати сумам курсових різниць, розрахованих за січень, лютий та березень. 

Покажемо на простому прикладі, у якому всі суми будуть умовні.

Припустимо, сума монетарної статті становить 100 дол. США. Умовимося, що курс НБУ на дату її виникнення — 20 грн/1 дол. США. 

Курс НБУ на 31 січня становив 25 грн/1 дол. США, на 28 лютого — 30 грн/1 дол. США і на 31 березня — 35 грн/1 дол. США.

У такому разі сума курсової різниці, обчисленої на дату балансу (тобто на 31 березня), дорівнює 1500 грн (100 дол. США х (35 грн/1 дол. США - 20 грн/1 дол. США)).

Під час помісячного розрахунку сума курсової різниці за I квартал буде такою ж, себто 1500 грн ((100 дол. США х (25 грн/1 дол. США - 20 грн/1 дол. США) + (100 дол. США х (30 грн/1 дол. США - 25 грн/1 дол. США) + (100 дол. США х (35 грн/1 дол. США - 30 грн/1 дол. США)). 

Детально правила розрахунку курсових різниць під час експорту описано в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 12 за 2019 рік на стор. 4.

Щодо визнання доходу за експортним контрактом зауважимо таке. 

Коли експорт послуг відбувається на умовах післяплати, то визнання в бухобліку доходу зазвичай передує отриманню оплати від покупця. Тому, щоб визначити гривневий еквівалент такого бухдоходу, слід використовувати курс НБУ, який діє на дату його визнання. Надалі суму такого визнаного бухдоходу за експортним контрактом не потрібно перераховувати. 

Водночас варто зауважити, що бухдохід від експорту слід визнавати за загальними правилами п. 10 П(С)БО 15 «Дохід». У вашому випадку його, з огляду на все, варто фіксувати на дату підписання сторонами акта наданих послуг. 

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати