Як розрахувати ПДВ у разі крадіжки товару
25.07.2019 | 08:17
Підкажіть, будь-ласка, як нам діяти в такий ситуації. ФОП — загальносистемник, вид діяльності — роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами, працює через РРО. Вночі до нашого магазину влізли злодії і вкрали товар та гроші з сейфу, де знаходилася виручка за день (провірена за РРО), яку наступного дня належало здати до банку. Чи потрібно на цю виручку виписувати податкову накладну і сплачувати ПДВ? А також чи потрібно нам згідно з п. 198.5 ПКУ нарахувати податкові зобов’язання на викрадений товар, виходячи з вартості його придбання? Як нам визначити суму придбання, якщо у нас сумовий облік у цінах продажу? За результатами інвентаризації є сума нестачі. 

Щодо викраденої готівки

На суму викраденої виручки нараховувати ПДВ та, відповідно, формувати податкову накладну не потрібно. У разі викрадення готівки постачання товарів (робіт, послуг) не відбувається.

Щодо викраденого товару

Пунктом 198.5 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) визначено, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних у терміни, установлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, — якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку включено до складу податкового кредиту), якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до ст. 196 ПКУ (крім операцій, передбачених пп. 196.1.7 ПКУ), або місце постачання яких за межами митної території України;

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до ст. 197, підрозділу 2 р. р. XX ПКУ, за міжнародними договорами (угодами) (крім операцій, передбачених пп. 197.1.28 та п. 197.11 ПКУ);

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах його балансу, у тому числі передання для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених п. 189.9 ПКУ).

З метою застосування п. 198.5 ПКУ податкові зобов’язання визначають щодо товарів/послуг, необоротних активів:

— придбаних для використання в неоподатковуваних операціях — на дату їх придбання;

— придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, — на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV.

Згідно з п. 189.1 ПКУ в разі здійснення операцій за п. 198.5 ПКУ база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюють такі операції (за відсутності обліку необоротних активів — виходячи зі звичайної ціни), а за товарами/послугами — виходячи з вартості їх придбання.

З огляду на наведене вище платник ПДВ повинен нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ згідно з п. 198.5 ПКУ, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ, оскільки такі товарно-матеріальні цінності або майно не можуть використовуватися в господарській діяльності платника податку.

Для нарахування ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ рекомендуємо все-таки встановити ціну придбання викрадених товарів. Адже заниження бази нарахування ПДВ може призвести до непорозумінь із контролерами та штрафних санкцій.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати