Як списати дебетове сальдо 644 рахунку
29.10.2019 | 08:36
На дебетовому сальдо 644 рахунку зависла сума не отриманих податкових накладних з 2005 року по 2015 рік. Як можна відкоригувати дебетове сальдо 644 рахунку? Чи можна його списати на затрати чи за рахунок 44 рахунку? Кредитове сальдо за 644 рахунком повинно дорівнювати дебетовому сальдо 631 рахунку, поділеному на 6?  

Методика списання дебетового залишку на субрахунку 644 залежить від причин виникнення такого залишку. Тому передусім потрібно аналізувати причини його виникнення.

Щодо дебетового залишку за субрахунком 644, який стосується минулих років (тобто 2018 року та більш давніх періодів), на нашу думку, його слід списувати за рахунок використання сальдо нерозподіленого прибутку (чи непокритого збитку): Дт 44 Кт 644. Оскільки саме такий порядок виправлення помилок є методологічно коректним (п. 4 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»). 

Та коли йдеться про поточний рік, то дебетовий залишок за 644 субрахунком у такому разі можна списати на витрати (Дт 949 Кт 644). Наприклад, якщо він сформувався за рахунок того, що підприємство прийняло рішення (чи приймало таке рішення в минулих періодах) не включати сплачений у складі деяких витрат ПДВ до складу податкового кредиту (рахунки на зв'язок, комунальні послуги тощо).

Щодо кредитового сальдо за субрахунком 644, то дійсно, воно має дорівнювати шостій частині дебетового залишку за субрахунком 631 (сальдо Дт 631, поділене на 6). 

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати