Як у бухобліку показати ремонт орендованого приміщення
Наше комунальне підприємство замінило двері у рентген-кабінеті орендованого приміщення. Як правильно оприбуткувати двері та списати витрати?

Відповідь: Щоб визначити порядок обліку витрат на ремонт орендованого приміщення, необхідно проаналізувати характер проведених робіт. Передусім керівництво підприємства має прийняти рішення, чи очікується внаслідок проведених робіт збільшення економічних вигід від використання приміщення, ніж первісно очікувалось (п. 29 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів від 30.09.03 р. № 561).

Розглянемо найтиповіші варіанти обліку:
1. Якщо проведені роботи не призвели до збільшення економвигід від використання приміщення, операцію відображають так:
— Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 20, 13, 66, 63, 65, 68 тощо — проведено ремонт орендованого приміщення;
— Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 685 — нараховано орендну плату.
У такому разі, якщо після припинення орендних відносин ви збираєтесь знімати двері, їх можна оприбуткувати як окремий об’єкт основних засобів:
— Дт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» Кт 20, 13, 66, 63, 65, 68 тощо — придбано спеціалізовані двері;
— Дт 109 Кт 152 — двері уведено в експлуатацію;
— Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 131 «Знос основних засобів» — нараховано амортизацію на двері (щомісяця).
2. Витрати орендаря на ремонт, що призводять до збільшення майбутніх економвигід від використання об'єкта операційної оренди, відображають як капітальні інвестиції у створення інших необоротних матеріальних активів (п. 8 П(С)БО 14 «Оренда»). Тобто фактично такі витрати «осядуть» у дебеті субрахунку 117 «Інші необоротні матеріальні активи» (див. Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291). Надалі підприємству необхідно амортизувати вартість такого активу відповідно до норм п. 27 П(С)БО 7 «Основні засоби». В обліку операції матимуть такий вигляд:
— Дт 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» Кт 20, 13, 66, 63, 65, 68 тощо — проведено ремонт орендованого приміщення;
— Дт 117 Кт 153 — «ремонтний» об’єкт уведено в експлуатацію;
— Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» — нараховано амортизацію на «ремонтний» об’єкт (щомісяця);
— Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» — нараховано орендну плату за поточний місяць.
У податково-прибутковому обліку підприємства, які застосовують різниці за р. ІІІ Податкового кодексу України (далі — ПКУ), для розрахунку т.зв. «податкової» амортизації повинні зарахувати витрати на поліпшення орендованих основних засобів як окремий об'єкт групи 9 «Інші основні засоби» із мінімально допустимим строком корисного використання 12 років (див. роз’яснення в категорії 102.05 ЗІР).
При цьому при визначенні об'єкта оподаткування прибутківцець-орендар повинен збільшити фінрезультат до оподаткування на суму нарахованої амортизації поліпшення як активу за правилами бухобліку та зменшити на суму «податкової» амортизації, розрахованої відповідно до п. 138.3 ПКУ.
3. Іноді проведені капітальні ремонтні роботи відображають як надані орендарем послуги орендодавцю, без створення об’єкта. Розглянемо варіант, за яким проведений ремонт зараховують як орендну плату:
— Дт 23 «Виробництво» Кт 20, 13, 66, 63, 65, 68 і т. д. — проведено ремонт орендованого приміщення;
— Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 685 — нараховано орендну плату за поточний місяць;
— Дт 377 Кт 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» — визнано суму доходу, що дорівнює нарахованій орендній платі за місяць, зарахованій за проведений ремонт;
— Дт 703 Кт 641/ПДВ  — нараховано податкове зобов’язання з ПДВ;
— Дт 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» Кт 23 — списано частину вартості проведених робіт, яка дорівнює сумі орендної плати;
— Дт 685 Кт 377 — проведено взаємозалік заборгованостей.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».
У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати