Як в ID-паспорті зафіксувати відмову від реєстраційного номера платника податків
28.05.2020 | 16:30

Державна податкова служба України

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

Категорія 116.10 Облік платників. Відмова від ідентифікаційного номера

Яким чином ФО, яка отримує паспорт вперше та через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, внести до паспорта у формі картки відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за номером паспорта?

Коротка:

  Фізична особа, яка отримує паспорт вперше та через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов’язана особисто подати до контролюючого органу повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків за формою № 1П та пред’явити документ, на підставі якого оформлюється паспорт вперше.
   Для заповнення Повідомлення за ф. № 1П використовуються дані свідоцтва про народження.
   Після завершення процедури перевірки щодо можливості внесення до паспорта відмітки, контролюючий орган надаєтакій особі Повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків за формою, наведеною в додатку 10 до Положення № 822 для подання його до територіального органу ДМС.
   На підставі Повідомлення про відмову органом, що здійснює оформлення паспорта громадянина України у формі картки, вноситься інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (проставляється слово «відмова»).
   Внесена до паспорта відмітка свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за номером паспорта.

Повна:

  Відповідно до ст. 70 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями та пп. 1 та 2 розд. VIII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 із змінами та доповненнями (далі – Положення № 822), фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов’язана особисто подати до відповідного контролюючого органу повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків за формою № 1П (далі – Повідомлення за ф. № 1П) (додаток 8 до Положення № 822), яке є водночас заявою для обліку в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – окремий реєстр Державного реєстру), та пред’явити документ, на підставі якого оформлюється паспорт вперше.
   При заповненні Повідомлення за ф. № 1П фізична особа, яка оформлює паспорт громадянина України вперше, використовує дані свідоцтва про народження. В заяві у розділі «Реквізити документа, на підставі якого заповнюється Повідомлення» вказуються дані про свідоцтво про народження (серія, номер, ким видано та дата видачі).
   Після приймання Повідомлення за ф. № 1П контролюючим органом здійснюється перевірка щодо наявності реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника податків.   Процедура перевірки щодо можливості внесення відмітки до паспорта здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання до контролюючого органу Повідомлення за ф. № 1П.
   Після отримання від ДПС підтвердження щодо можливості внесення до паспорта відмітки відповідний контролюючий орган надає особі Повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі – Повідомлення про відмову) за формою, наведеною в додатку 10 до Положення № 822, для подання її до відповідного територіального органу/територіального підрозділу Державної міграційної служби (далі – територіального органу ДМС).
   Згідно з п. 9 розд. VIII Положення № 822, до паспорта у формі картки інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків вноситься відповідно до законодавства, яким регулюється питання ведення Єдиного державного демографічного реєстру.
   Правові та організаційні засади видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також права та обов’язки осіб, на ім’я яких видані такі документи визначає Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (далі – Закон).
   Частиною другою ст. 21 Закону визначено, що кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України. Частиною сьомою цієї статті Закону передбачено, що до паспорта громадянина України вноситься інформація, зокрема про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру) або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган). У разі наявності повідомлення про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків проставляється слово «відмова».
   Враховуючи викладене, фізична особа, яка отримує паспорт вперше та через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов’язана особисто подати до контролюючого органу Повідомлення за ф. № 1П та пред’явити документ, на підставі якого оформлюється паспорт вперше (свідоцтво про народження).
   Після завершення процедури перевірки щодо можливості внесення до паспорта відмітки, контролюючий орган надає такій особі Повідомлення про відмову для подання його до територіального органу ДМС.
   На підставі Повідомлення про відмову органом, що здійснює оформлення паспорта громадянина України у формі картки, вноситься інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (проставляється слово «відмова»).
   Внесена до паспорта відмітка свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за номером паспорта.

28.05.2020 р.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати