Як відпустка без збереження зарплати через COVID-19 впливає на оплату щорічної відпустки

Консультація з газети "Все про бухгалтерський облік" № 53-54 за 10.06.2020 р. на стор. 40

Через карантин ми змушені були припинити діяльність. З 18 березня по 29 травня працівник був у відпустці за власний рахунок.
Карантин послаблено, але виробництво не запускається, оскільки працюємо на закордон і ще не маємо змоги відправляти продукцію. Один із працівників звільняється з 1 червня. Мусимо нарахувати йому компенсацію за невикористану відпустку за останній рік роботи.

Як правильно це зробити з огляду на наявність у розрахунковому періоді карантинної відпустки без збереження зарплати?

Запитання з редакційної пошти

ВІДПОВІДЬ: Під час нарахування відпускних вам слід виключити, із розрахункового періоду час відпустки без збереження зарплати. Водночас перебування в такій відпустці дає право на дні щорічної відпустки. Тож далі пройдемося по темі більш ґрунтовно, із посиланнями на нормативку та на абстрактному прикладі.
  У загальному випадку обчислення відпускних відбувається із середнього заробітку за останні 12 місяців, що передують місяцю виходу у відпустку або місяцю звільнення (для виплати компенсації, як у вашому випадку).
  Однак відповідно до абз. 6 п. 2 Порядку № 100: під час обчислення середнього заробітку для відпускних із розрахункового періоду потрібно прибрати час, у який працівник, за законодавством або з інших поважних причин, не працю-
вав і за ним не зберігали заробіток або зберігали частково. До таких періодів як раз і належать відпустки без збереження зарплати, які надають за ст.ст. 25 та 26 Закону про відпустки.
  Тут варто нагадати, що Закон № 530 додав абзац 2 до ст. 26 Закону про відпустки. І саме в ньому сказано: у разі встановлення КМУ карантину, відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", термін перебування у відпустці без збереження зарплати на період карантину не включають у загальний термін, окреслений частиною першою цієї статті (ідеться про 15-денний термін відпустки без збереження зарплати за згодою сторін). У такий трохи завуальований спосіб законодавці дали зелене світло відпусткам за власний рахунок з інших причин, етіологій, мотивів на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом. Ми докладно писали про це в газеті "Все про бухгалтерський облік" № 27 за 2020 р. на стор. 43.
  Таким чином, якщо в розрахунковому періоді для нарахування відпускних/компенсації у працівника була відпустка без збереження зарплати у кількості днів, на яку ділять зарплату для визначення середньоденного заробітку, потрібно відняти кількість днів вільної від оплати відпустки.
  Окрім середньоденного заробітку, вам також слід знати кількість днів, за які має бути виплачена компенсація. І тут потрібно відповісти на запитання: чи входить бездоходна карантинна відпустка до стажу, що дає право на щорічну відпустку (одержання компенсації за неї)?
  Тут усе просто, адже орієнтиром слугує п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки. Завдяки йому до стажу роботи, що дає право на щорічний оплачуваний відпочинок, зараховують час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігали місце роботи (посаду), і йому не виплачували зарплату в порядку, визначеному ст.ст. 25 і 26 Закону про відпустки. У цьому самому четвертому пункті наведено винятки: відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку та до досягнення дитиною 18 років (коли дитина хвора на цу-
кровий діабет I типу або інші тяжкі захворювання). Вони не дають права на щорічну відпустку. Як бачимо, відпустка через коронавірусний карантин
до винятків не потрапила. Тож її період входить до стажу, що дає право на щорічний відпочинок.
Закріпимо сказане на прикладі.
Приклад. Крамаренко В. В. звільняється 01.06.2020 р. При цьому за останній рік роботи має право на 22 к.дн. відпустки за період із 30.04.2019 р. по 31.05.2020 р. За розрахунковий період (червень 2019 р. — травень 2020 р.) жінці нараховано 115000 грн зарплати. У період із 18 березня по 31 травня працівниця була у відпустці без збереження зарплати через карантин, оголошений КМУ за ст. 26 Закону про відпустки.
Обчислюємо відпускні:
1. Кількість к.дн. у розрахунковому періоді:
366 к.дн. - 8 с.н.дн. (за червень 2019 р. — березень 2020 р.) - 14 к.дн. березня - 30 к.дн. квітня - 31 к.дн. травня = 283 к.дн.
2. Середньоденна зарплата:
115000 грн : 283 к.дн. = 406,36 грн.
3. Сума компенсації за невикористану відпустку, яку виплачують при звільненні:
406,36 грн х 22 к.дн. = 8939,92 грн.
Василь ЦИГАНЕНКО,
консультант газети
"Все про бухгалтерський облік"

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати