Як зменшити ризик невиконання договору під час карантину

Консультація з газети "Все про бухгалтерський облік" № 46 за 20.05.2020 р. на стор. 7 - 11

Законодавець визнав коронавірус обставиною непереборної сили. Це означає, що договори можна не виконувати, чим можуть скористатися недобросовісні контрагенти. Водночас багато підприємств вимушені укладати договори під час дії карантину. Розглянемо варіанти формулювання положень договорів з метою мінімізації ризиків їх невиконання, посилаючись на карантин. 

ЗАЗНАЧАЄМО, ЗА ЯКИХ УМОВ УКЛАДАЄТЬСЯ ДОГОВІР 

1. У договорі рекомендується прописати, у яких умовах він укладається та в якій ситуації перебувають сторони. Окрім цього, сторони можуть зафіксувати, у яких містах розташовано їхні виробничі або трудові потужності, що в подальшому не дозволить недобросовісній стороні використати форс-мажорні обставини.

2. У договорі необхідно зазначити всі обставини непереборної сили, що вже існують на момент укладення договору , та перелічити обставини, які можуть виникнути та вплинути на виконання сторонами своїх договірних зобов'язань у майбутньому. У такому випадку постачальник продукції не зможе послатися на той факт, що обставини непереборної сили вплинули на його можливість виконувати обов'язок за договором, оскільки обставини карантину вже було визначено договором.

 

Приклад викладення пунктів договору з деталізацією обставин непереборної сили,  які існують на час укладення договору

KonsN4620.05.2020T1

ВРАХОВУЄМО МОЖЛИВУ МОБІЛІЗАЦІЮ ПРАЦІВНИКІВ

  Може виникнути ситуація, коли контрагент добровільно віддасть деяких своїх працівників на подолання обставин непереборної сили: допомогу лікарям відвозити хворих. Така сама ситуація може скластися у випадку надання транспорту підприємства для аналогічних потреб. За умови, що на підприємстві є десять автомобілів та десять водіїв, і лише один із них буде задіяний у подоланні наслідків надзвичайної ситуації, недобросовісний контрагент отримає довідку про те, що він брав участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а тому звільняється від виконання договору. За таких обставин договором необхідно передбачити, що часткова мобілізація автотранспорту або найманих працівників не є обставиною непереборної сили, оскільки інші працівники могли виконати договір. 

Приклад викладення пунктів договору з урахуванням  можливої мобілізації працівників

KonsN4620.05.2020T2

  Існують ситуації, коли одна сторона повідомляє іншу про настання обставин непереборної сили. Сутність такого повідомлення зводиться до констатації факту їх настання. Проте сторона не зазначає, яким чином обставини непереборної сили вплинули на виконання умов договору. Договором рекомендується покласти на сторону, яка не має можливості виконати договір належним чином, обов'язок повідомити іншу про причини неможливості виконання договору та як обставини непереборної сили впливають на його виконання. Аналогічний обов'язок досліджувався Верховним Судом у постанові від 16.07.19 р. у справі № 911/1897/18. Судом було зазначено, що зобов'язання щодо повідомлення про наявність обставин непереборної сили виникає у зв'язку із неможливістю виконання саме зобов'язання за договором, а не у зв'язку з існуванням обставин непереборної сили як таких протягом його дії.

  Однак сторони можуть визначити обставини, які не є обставинами непереборної сили, наприклад: хвороба найманих працівників; поломка автомобіля або неможливість відремонтувати автомобіль у зв'язку з відсутністю можливості доставити запчастини для нього через заборону переміщення транспорту; відсутність засобів особистої гігієни, що унеможливлює виконання договору (захисних масок або костюмів, якщо того вимагає закон). Постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 11.02.19 р. № 857/3982/18 було визнано, що такий факт, як ремонт автомобіля внаслідок поломки не може бути прирівняний до аварії або обставин непереборної сили. А коли обставин непереборної сили не уникнути в майбутньому, сторони можуть прописати алгоритм відкладення виконання обов'язків за договором у зв'язку з їх настанням. Якщо підприємство постачальника налічує десять найманих працівників, сторони можуть зазначити, що мобілізація п'яти з них не є обставиною непереборної сили. Водночас мобілізація шостого працівника відкладає виконання обов'язків за договором на сім календарних днів. Такими положеннями договору сторони визнають, що обов'язки за договором могли виконати інші наймані працівники, але з певною затримкою. Аналогічні обставини можливо обумовити щодо мобілізації автомобілів підприємства з метою подолання наслідків епідемії. 

ВИЗНАЧАЄМО ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ

  Може так статися, що замовник перерахує грошові кошти постачальнику, а останній перестане виходити на зв'язок та не буде виконувати умов договору. Потім постачальник надішле замовнику сертифікат ТПП України щодо настання форс-мажорних обставин та повідомить про неможливість виконати договір узагалі.

  Стандартне формулювання пунктів договору щодо форс-мажорних обставин не допоможе добросовісному підприємству в разі прострочення контрагентом виконання зобов'язань за договором, оскільки зазвичай сторони обмежуються їх переліченням. У нашому випадку необхідно врахувати, що деякі з обставин непереборної сили вже настали, а договір укладається під час їх дії. У договорі необхідно деталізувати пункт щодо форс-мажорних обставин та передбачити дії сторін за певних умов. Також замовнику необхідно передбачити в договорі механізм повідомлення сторін про обставини надзвичайної сили та відповідальність за порушення такої процедури. Порушення процедури повідомлення не може бути підставою невизнання обставин непереборної сили такими. Тому фіксувати цей пункт у договорі не рекомендується, оскільки суд визнає його недійсним. Проте застосування штрафів за порушення умов договору, у тому числі й процедури повідомлення про настання обставин непереборної сили, буде правомірним. Розмір штрафу може становити певний відсоток від розміру продукції, що мала бути поставлена, або розміру невиконаних послуг. Аналогічну позицію закріплено в постанові Центрального апеляційного господарського суду від 25.03.2020 р. у справі № 904/3442/19.

Приклад викладення пунктів договору щодо застосування штрафів

KonsN4620.05.2020T3

  Процедура повідомлення про настання форс-мажорних обставин повинна бути можливою для виконання в умовах надзвичайної ситуації. Наприклад, обов'язкове SMS-повідомлення на мобільний телефон або електронну пошту. У разі госпіталізації керівника підприємства такі обов'язки має виконати його заступник або головний бухгалтер. Сторонам рекомендується закріпити бланк SMS- та електронного повідомлення, виклавши його додатком до договору. 

Приклад викладення пунктів договору щодо повідомлення іншої сторони  про настання обставин непереборної сили

KonsN4620.05.2020T4

  У графі "Реквізити та підписи Сторін", окрім прізвища директора підприємства, рекомендується прописати прізвища бухгалтера, заступника керівника, секретаря та зазначити їхні мобільні телефони. Ці особи повинні підписати договір, що підтверджуватиме їх обізнаність із приводу обов'язку повідомити іншу сторону про настання обставин непереборної сили у випадку неможливості вчинити такі дії керівником підприємства (наприклад, його госпіталізація). Їхній підпис підтвердить дійсність їхніх номерів телефонів, із яких вони зобов'язані надіслати повідомлення про форс-мажорні обставини. За відсутності їхніх підписів обов'язок надсилання ними SMS-повідомлень буде визнано судом недійсним, оскільки вони могли не знати про нього. Такою обставиною може скористатися недобросовісна сторона договору. 

ВИЗНАЧАЄМО ДОКАЗИ "НЕПЕРЕБОРНОСТІ" 

  Сторони можуть визначити договором обов'язок сторони, яка не може виконати умови договору, надати іншій докази настання обставин непереборної сили. Сторони можуть передбачити, які обставини фіксуються якими доказами. Замовник має розуміти, що обставини непереборної сили можуть фіксуватися іншими доказами, ніж ті, що передбачені договором. Прикладом є отримання сертифіката про настання обставин непереборної сили у Торговопромисловій палаті України (далі — ТПП України) відповідного регіону.

  У зв'язку з цим неподання доказів настання обставин непереборної сили, які визначені в договорі, не можна визнавати підставою відсутності факту обставин непереборної сили. Сторонам рекомендується передбачити відповідальність у вигляді штрафу за ненадання або несвоєчасне надання доказів обставин непереборної сили, визначених у договорі. Може скластися ситуація, коли суд визнає сертифікат ТПП України про настання обставин непереборної сили неналежним доказом їх настання. Відсутність обов'язкових доказів, якими сторони домовилися підтверджувати настання форс-мажорних обставин, призведе до визнання судом таких обставин узагалі.

  Прикладом є висновок, викладений у постанові Верховного Суду від 16.07.19 р. у справі № 917/1053/18. Судом було зазначено, що форс-мажорні обставини не мають преюдиційного характеру, і за їх виникнення сторона, яка посилається на них як на підставу неможливості належного виконання зобов’язання, повинна довести їх наявність не тільки самих по собі, але і те, що вони були форс-мажорними саме для цього конкретного випадку. Верховним Судом не було взято до уваги сертифікат ТПП України як належний доказ та скасовано рішення судів попередніх інстанцій у зв'язку з тим, що суди не з'ясували, чи містять наведені у сертифікаті ТПП України обставини непереборної сили ознаки надзвичайності та невідворотності, що об'єктивно унеможливили належне виконання стороною свого обов'язку за договором поставки. Саме лише посилання сторони у справі на наявність обставин непереборної сили та надання відповідних доказів на підтвердження своїх доводів не може вважатися безумовним доведенням відповідних обставин, яке не потребує оцінки суду, оскільки якраз суд повинен на підставі наявних у матеріалах доказів встановити, чи дійсно такі обставини, на які посилається сторона, є надзвичайними і невідворотними, що об'єктивно унеможливили належне виконання стороною свого обов'язку.

  Доказами непереборності обставин можуть бути визнані: листи непрацездатності певної кількості співробітників постачальника; відеофайл або письмовий документ про мобілізацію транспорту постачальника; відеофайл про мобілізацію складських приміщень постачальника. Сторони можуть визначити, що такі докази першочергово надсилаються засобами електрон ної комунікації, а пізніше — на електронну пошту або в оригіналі. 

ПОСИЛАЄМОСЯ НА ВІДСУТНІСТЬ ОЗНАК "НЕПЕРЕБОРНОСТІ"

  Якщо сторони не передбачили спеціальних обставин непереборної сили, замовнику необхідно врахувати, що обставини непереборної сили повинні включати такі ознаки: обставини не залежать від волі учасників господарських відносин; обставини мають надзвичайний характер; обставини є невідворотними; обставини унеможливлюють виконання стороною зобов'язань у таких умовах здійснення підприємницької діяльності (https://lg.arbitr. gov.ua/sud5014/4673456/255767/). Відсутність будь-якої з ознак призведе до визнання обставин непереборної сили такими, що не перешкоджали виконанню договору належним чином постачальником. Прикладом невизнання форс-мажорними обставинами у зв'язку з відсутністю однієї з ознак непереборності є рішення Господарського суду м. Києва від 21.10.19 р. у справі № 910/3662/19. Відповідач посилався на факт захоплення частини майна підприємства, що знаходилася в АР Крим у 2014 році. Судом було дійсно встановлено, що відповідач мав там майно, і воно справді було захоплено групою озброєних осіб. Суд визнав наданий відповідачем сертифікат ТПП України належним доказом обставин непереборної сили. Однак судом було встановлено, що відповідач мав один з офісів у м. Києві, який не було захоплено, а тому міг виконати договір. Суд зазначив про те, що під час укладення договорів кожна сторона несе ризики комерційного характеру. Суд звернув увагу: відповідачем було порушено процедуру повідомлення позивача про настання форс-мажорних обставин, що і призвело до незастосування судом обставин непереборної сили, які звільняють від відповідальності. У свою чергу, Верховний Суд України в постанові від 10.06.15 р. у справі № 3-216гс15 зазначив про те, що для звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання на підставі ст. 617 ЦКУ та ст. 218 ГКУ особа, яка порушила зобов'язання, повинна довести: наявність обставин непереборної сили; їх надзвичайний характер; неможливість попередити за таких умов завдання шкоди; причинний зв'язок між цими обставинами і понесеними збитками. У зв'язку з цим для окремих категорій підприємств факт наявності карантину не буде підставою для звільнення від відповідальності за неналежне виконання зобов'язання під час його дії. 

Висновки. Факт наявності обставин непереборної сили не означає, що сторона автоматично звільняється від відповідальності. Перед укладенням договору підприємства можуть обумовити додаткові процедури, які унеможливлять недобросовісну сторону скористатися карантином з метою невиконання договору. Сторонам радимо деталізувати факти та обставини, які будуть впливати на виконання договору, а також зазначити ситуацію, у якій перебуває кожне підприємство. Так, рекомендується прописати те, що деякі з працівників не можуть добратися до місця роботи взагалі через відсутність громадського транспорту; постачання певної продукції може бути обмеженим у зв'язку з державними потребами, наприклад, захисні маски. Проте зазначення про такі обставини як такі, що існували на момент укладання договору, призведе до невизнання таких обставин такими, що є форс-мажорними, оскільки сторони обумовили їх існування на момент укладення договору. За наявності в підприємства декількох філій сторони можуть зазначити в договорі іншу філію, яка буде зобов'язана в першочерговому порядку виконувати договір у випадку неможливості його виконання тією, що була прописана в договорі раніше. 

Артем СЕРЕДА, адвокат, партнер "allTax"

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати