Яку заборгованість вважати монетарною
У нас виникла плутанина із класифікацією (монетарні/немонетарні) таких статей:
— підприємству надійшов аванс від іноземного покупця за ще не відвантажений товар, тобто у постачальника виникла кредиторська заборгованість;
— товариство відвантажило товар покупцю-нерезиденту, але кошти ще не отримало — дебіторська заборгованість у продавця.
Чи треба рахувати за ними курсові різниці?

Відповідь: Для цілей обліку валютних операцій бухстандарти поділяють статті балансу на монетарні та немонетарні.

Монетарні статті — це статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей чи їх еквівалентів (п. 4 П(С)БО 21, § 8 МСБО 21).
Простіше кажучи, щоб визначити монетарність тієї чи іншої статті балансу, треба відповісти на запитання: що заплатить або отримає підприємство? Якщо гроші або їхні еквіваленти — стаття монетарна, якщо будь-який інший актив — немонетарна.
Прикладами монетарних статей можна назвати: інвалюту на рахунку в банку та валютну дебіторську та кредиторську заборгованості.
У свою чергу, немонетарними вважають усі інші статті, які не є монетарними. Основною характеристикою немонетарної статті є відсутність права отримувати (або надати зобов'язання) фіксовану кількість або кількість одиниць валюти, яку можна визначити. За немонетарними статтями курсові різниці не виникають.
До немонетарних статей належать, скажімо, суми, сплачені авансом за товари та послуги (наприклад, попередньо сплачена орендна плата), заборгованість за бартерним контрактом.
Отже, якщо підприємство має інвалюту в касі чи на рахунку в банку, обліковує валютну заборгованість (дебіторську чи кредиторську), то такі статті вважають монетарними і за ними рахують курсові різниці.
Тепер повернемось до описаних Вами статей:
1. У разі отримання авансу за ще не поставлені товари у компанії виникає товарна кредиторська заборгованість. Оскільки підприємство в такому разі винне товар, а не валюту, то заборгованість — немонетарна. А значить, курсові різниці за нею не рахують. Про особливості обліку в такій ситуації читайте в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 78 за 2017 р. на стор. 8.
2. У разі поставки товару, за який нерезидент не розрахувався, у компанії виникає грошова дебіторська заборгованість. Оскільки підприємству винні валюту, а не товар, то маємо справу з монетарною статтею балансу, за якою слід рахувати курсові різниці. Докладно про те, як це правильно зробити, читайте у газеті «Все про бухгалтерський облік» № 114 за 2017 р. на стор. 7.
Питанню ж розрахунку та обліку курсових різниць було присвячено матеріал у газеті «Все про бухгалтерський облік» № 34 за 2017 р. на стор. 14.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».
У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати