Імпорт продукції: куди потрапить вартість лабораторного аналізу продукції
Здійснесені витрати на лабораторний аналіз сировини під час розмитнення відносити на собівартість продукції чи на адмінвитрати?

Відповідь: Згідно з п. 9 П(С)БО 9 «Запаси» первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:
— суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;
— суми ввізного мита;
— суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству/установі;
— транспортно-заготівельних витрат (витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);  
— інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства/установи на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів.

Тут варто згадати лист Мінфіну України від 29.11.13 р. № 31-08410-07-27/34996, де заначено: «… якщо послуги митного брокера безпосередньо пов'язані з придбанням товарів, призначених для продажу, то сума оплати цих послуг включається до собівартості придбаних товарів, та визнаватися витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких імпортованих товарів».
Враховуючи це роз’яснення, можна зробити висновок: якщо лабораторний аналіз сировини, проведений під час розмитнення, є необхідним заходом для ввезення певної партії товарів, то такі витрати, як інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання, повинні потрапити до собівартості таких запасів. В іншому випадку їх місце у витратах періоду на Дт рахунку 92.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».
У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати