Як обліковувати безоплатно отримані акції
15.11.2017 | 15:35
Підприємство — платник податку на прибуток безоплатно отримало у власність прості акції загальною номінальною вартістю 1000 грн. Як відобразити такий подарунок в обліку? Чи виникатиме необхідність уключити ці акції до об’єкта обкладення податком на прибуток?

Відповідь: На сьогодні об’єктом обкладення податком на прибуток є бухгалтерський фінрезультат до оподаткування плюс/мінус різниці з Податкового кодексу України (далі — ПКУ) — пп. 134.1.1 ПКУ. А тому спершу звернемося до бухоблікових нюансів безкоштовного одержання акцій.

Цінні папери, що є фінансовими інвестиціями в розумінні П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», одночасно є фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями в розумінні П(С)БО 13 «Фінансові інструменти».

П(С)БО 12 у п. 4 наказує первісно визнавати в обліку фінінвестиції за собівартістю. Але оскільки операція безкоштовна, то у вашого підприємства, як одержувача, просто немає показника витрат на придбання акцій. У п. 29  П(С)БО 13, присвяченому первісній оцінці фінінструментів, які оприбутковують, формулювання дещо інші. Їх спочатку визнають за фактичною собівартістю, яка складається зі справедливої вартості активів, наданих в обмін на фінінструмент. Якщо угода безоплатна, то в обмін на отримані акції нічого не передавали. Фактично з урахуванням того, що спецправил оцінки безоплатно отриманих фінінвестицій у П(С)БО не сформульовано (на відміну від інших активів, як-от: основні засоби, нематактиви, запаси), уважаємо, це означає, що акції під час їх визнання потрібно обліковувати за нульовою вартістю.

Тобто ані за кредитом субрахунку 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів», ані за кредитом субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» цю операцію не відображуватимуть.

Також зауважте, що відповідно до п. 8 П(С)БО 12 та п. 30 П(С)БО 13 до фінінвестицій і фінінструментів на дату балансу слід застосовувати оцінку за справедливою вартістю. Це означає, що на найближчу звітну дату справедливу вартість безкоштовно отриманих акцій відображатимуть як дооцінку у складі інших доходів (п. 8 П(С)БО 12, п. 32 П(С)БО 13). Покаже це кореспонденція Дт 35 (14) Кт 740 «Дохід від зміни вартості фінансових інструментів». Саме так і можуть з’явитись у балансі фінінвестиції, отримані безоплатно. Детальніше про безоплатно отримані цінні папери ми розповідали в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 98 за 2014 р. на стор. 13.

А тепер повернемося до податку на прибуток. Як ми вже сказали вище, об’єктом оподаткування є бухфінрезультат плюс/мінус податкові різниці. Якщо підприємство має річний бухдохід менше ніж 20 млн грн, то питання застосування таких різниць добровільне. А якщо дохід перевищить 20 млн грн, то коригувати фінрезультат на різниці уже обов’язок.

Отже, якщо ваше підприємство звітує в безкоригувальному режимі, то цю операцію для цілей податку на прибуток слід відображати за бухгалтерськими правилами без жодних коригувань.

Якщо ви застосовуєте різниці, то коригування з податку на прибуток будуть виникати в разі продажу, іншого відчуження цінних паперів чи переоцінки цінних паперів за п. 141.2 ПКУ. Детальніше про них читайте в додатку до газети «Все про бухгалтерський облік» № 58 за 2017 р. на сайті dodatok.vobu.ua.

Одержані вами цінні папери не обкладають податком на доходи, адже фізособа не отримує доходу під час дарування юрособі акцій. Тому тут немає податкового агента.

 

 

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати