Хто повинен показати видачу "пакунка малюка" у ф. № 1ДФ
24.03.2020 | 17:15

Державна податкова служба України

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

Категорія 103.25 ПДФО. Розрахунок ф. № 1ДФ

Хто виконує функції податкового агента в частині відображення в податковому розрахунку за ф. 1ДФ доходу у вигляді суми одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», яку отримує ФО за рахунок коштів державного бюджету?

Коротка:

  Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласної та Київської міської держадміністрацій, які нараховують фізичній особі дохід у вигляді суми одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» з державного бюджету виконують функції податкового агента в частині відображення такого доходу в податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «128».

Повна:

  Механізм забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою «пакунок малюка» (далі – допомога «пакунок малюка») визначено Порядком забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою «пакунок малюка» за рахунок коштів державного бюджету (далі – Порядок), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 172 «Деякі питання забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою «пакунок малюка» (далі – Постанова № 172).
Згідно з п. 3 Порядку допомога «пакунок малюка» є одноразовою, безоплатною, безповоротною, адресною соціальною допомогою сім’ям, у яких народилася дитина, у разі відсутності матері/батька – родичам, опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям або патронатним вихователям новонародженої дитини.
  Право на отримання допомоги «пакунок малюка» мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України і народили живонароджену дитину (п. 4 Порядку).
  При цьому планування обсягу потреби в допомозі «пакунок малюка», розподіл допомоги «пакунок малюка» між закладами охорони здоров’я та місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення здійснює Міністерство соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики) за поданням структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрацій (п. 7 Порядку).
  Разом з тим, Постановою № 172 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою «пакунок малюка», п. 3 якого визначено, що головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми визначено Мінсоцполітики.
  Відповідно до п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами і доповненнями (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи у вигляді суми державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом.
  Підпунктом 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 ПКУ визначено, що податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб – це юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента – юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розд. IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та розд. IV ПКУ.
  Водночас п. 1.3 розд І Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 4), зокрема, передбачено, що дія Порядку № 4 поширюється на податкових агентів які нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та/або зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розд. IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також військовий збір, передбачений п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ.
Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 4, сума державної та соціальної матеріальної допомоги, які отримує платник податку з бюджетів (п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 ПКУ), відображається податковим агентом у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «128» як соціальна виплата з відповідного бюджету.
  Таким чином, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласної та Київської міської держадміністрацій, які нараховують фізичній особі дохід у вигляді суми допомоги «пакунок малюка» з державного бюджету виконують функції податкового агента в частині відображення такого доходу в податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «128».

24.03.2020 р.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати