Купівля земельної ділянки: із чого складається первинна вартість основного засобу
08.10.2021 | 08:00
270 0
При купівлі земельної ділянки підприємством було сплачено: 1. Основна сума вартості земельної ділянки. 2. Послуги нотаріуса . 3. Адмінзбір за реєстрацію прав (40%) до бюджету. Які суми включають до первинної вартості основного засобу "земельна ділянка", крім його вартості, а які суми відносять відразу до витрат періоду? Підприємство мале, платник податку на прибуток на загальних підставах.

Перелік складових, якими слід «начиняти» первісну вартість основного засобу, описаний у п. 8 НП(С)БО  8 «Основні засоби». Там згадано про:

1) суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

2) реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку зпридбанням/отриманням прав на об'єкт основних засобів;

3) суми ввізного мита;

4) суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

5) витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

6) витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;

7) інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Зважаючи на сказане, вважаємо, усі названі вами витрати, які були понесені під час придбання земділянки, мають потрапити до складу первісної вартості такого об’єкта. Тобто, власне, вартість земділянки, а також витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу та адмінзбір за реєстрацію прав, на наш погляд, мають потрапити в дебет субрахунку 152 з подальшим перекиданням таких сум в дебет субрахунку 101.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати