Лікарня стала комунальним підприємством: чи отримувати нову ліцензію
01.03.2018 | 09:39
Щодо необхідності отримання нової ліцензії у разі перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства

Звертаємо увагу, що 06.11.2017 введенно в дію Закон України від 06.04.2017 № 2002-УШ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я» яким визначено, що заклад охорони здоров'я (ЗОЗ) - це юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників. При цьому, згідно з пунктом 2 розділу II цього Закону, державні та комунальні ЗОЗ - бюджетні установи можуть реорганізовуватися в казенні підприємства або комунальні некомерційні підприємства (далі - перетворення ЗОЗ у підприємство).

Не підлягають реорганізації в казенні підприємства та/або комунальні некомерційні підприємства ЗОЗ Міністерства оборони України,

Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, а також інші заклади охорони здоров'я відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, згідно із законодавством України, перетворення ЗОЗ у підприємство, як і перетворення будь-якої іншої юридичної особи, є одним із різновидів реорганізації юридичної особи і полягає у зміні її організаційно-правової форми.

Частиною 4 статті 4 Закону України від 15.05.2003 № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» встановлено, що у разі перетворення юридичних осіб здійснюється державна реєстрація припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення, та державна реєстрація новоутвореної юридичної особи.

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи.

При цьому, у разі застосування такого виду реорганізації як перетворення, має місце правонаступництво: до нової юридичної особи - правонаступника, переходить усе майно, права та обов'язки юридичної особи - попередника, у даному випадку - майно ЗОЗ - комунальної бюджетної установи (стаття 104 - 108 Цивільного кодексу України).

У свою чергу, частиною четвертою статті 15 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон № 222) передбачено, що якщо ліцензіат припиняється в результаті злиття, приєднання чи перетворення і його правонаступник має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, такий правонаступник має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов'язаних з одержанням нової ліцензії на його здійснення, провадити у строк, що не перевищує трьох місяців, такий вид господарської діяльності на підставі раніше виданої ліцензії.

Після закінчення цього строку правонаступник зобов’язаний отримати нову ліцензію, а раніше видана ліцензія підлягає анулюванню.

Отже, у разі перетворення ЗОЗ у підприємство, йому необхідно одержати нову ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, у встановленому законодавством порядку.

Порядок отримання ліцензії визначено у статтях 10 - 13 Закону № 222 та пунктах 5-6 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285.

Слід також зазначити, що згідно з пунктом 16 Порядку акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 765 (далі - Порядок), у разі анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики відповідна головна акредитаційна комісія приймає рішення про анулювання акредитаційного сертифіката.

Враховуючи, що у випадку перетворення ЗОЗ у підприємство майно передається та закріплюється за ним на праві оперативного управління, новоутворений ЗОЗ, після одержання нової ліцензії, з власної ініціативи подає заяву про проведення акредитації (додаток 1 до Порядку) та документи згідно з переліком обов'язкових документів, що додаються до заяви про проведення акредитації (додаток 2 до Порядку).

Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати