Машини та обладнання в обліку: установлюємо строк експлуатації
27.03.2018 | 12:16
До якої групи основних засобів віднести ламінатор вартістю 25000 грн та принтер вартістю 200000 грн. Який строк корисного використання для них установити?

Відповідь: На нашу думку, ламінатор та широкоформатний принтер можна обліковувати в групі «Машини та обладнання» (пп. 5.1.4 П(С)БО 7 «Основні засоби») на субрахунку 104 «Машини та обладнання».

Щодо строку корисного використання таких основних засобів (далі — ОЗ), то в бухобліку підприємство встановлює його самостійно та закріплює у відповідному розпорядчому акті (п. 23 П(С)БО 7). Так, під час визначення строку використання ОЗ підприємству потрібно враховувати:

  • очікуваний термін використання такого ОЗ з огляду на його потужності та продуктивність;
  • його фізичний і моральний знос;
  • правові та інші обмеження щодо строку його використання.

До того ж строк корисного використання можна переглядати в разі зміни очікуваних економвигід від його експлуатації (п. 25 П(С)БО 7).

Як правило, більшість підприємств установлює строк корисного використання ОЗ, беручи до уваги мінімальні строки, які закріплено в п.п. 138.3.3 Податкового кодексу України. Згідно з ним такі ОЗ потрібно відносити до групи 4 «Машини та обладнання», для яких визначено мінімально допустимий строк корисного використання — 5 років.

Окрім цього, п. 4 підпункту 4 р. ХХ «Перехідні положення» дозволяє платникам податку на прибуток під час розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо ОЗ 4-ї групи починаючи з 01.01.17 р. застосовувати мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює 2 роки. Але для того, щоб мати змогу встановлювати названий строк експлуатації, підприємство повинно одночасно виконати такі вимоги:

  • витрати на придбання таких ОЗ зазнано (нараховано) платником після 01.01.17 р.;
  • ОЗ не були введені в експлуатацію та не використовувалися на території України;
  • ОЗ уведено в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів починаючи з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року;
  • ОЗ використовують у власній госпдіяльності та не продають або не надають в оренду іншим особам.
Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати