Нараховуємо та списуємо резерв сумнівних боргів: як відобразити в бухобліку
07.10.2021 | 08:00
Юридична особа нараховує резерв сумнівних боргів, під час нарахування використовує проводки: Дт 944 Кт 38 (при нарах. податку на прибуток збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованого резерву, через додаток РІ). При списанні резерву сумнівних боргів використовуємо проводки: Дт 38 Кт 361 (при нарах. податку на прибуток зменшуємо фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованого резерву, через додаток РІ). Чи все вірно відбувається в проводках та в оподаткуванні, зокрема цікавить податок на прибуток?

Так, ви все робите правильно.

Дійсно, у бухобліку нарахування резерву сумнівних боргів слід відображати котируванням: Дт 944 Кт 38. У податково-прибутковому обліку такі «резервно-сумнівні» витрати (тобто ті, які у звітному періоді відображені за дебетом субрахунку 944) коригувальним платникам необхідно нівелювати за допомогою збільшувальної різниці із пп. 139.2.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). У додатку РІ до прибуткової деки це коригування фіксують у рядку 2.1.2.

Списання у бухобліку безнадійної дебіторської заборгованості, під яку було раніше сформовано резерв, як ви правильно зазначили, треба відображати записом: Дт 38 Кт 361. А суму «безнадійки» понад резерв сумнівних боргів (якщо така є) у бухобліку слід показувати так: Дт 944 Кт 361 (п. 11 НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»).

У податково-прибутковому обліку в періоді списання «безнадійки» треба робити зменшувальне коригування із пп. 139.2.2. ПКУ. Останній говорить, що бухфінрезультат до оподаткування зменшується на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів, що відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ПКУ (у ньому описано податкові ознаки зарахування дебіторки до розряду безнадійної)). У додатку РІ до прибуткової деки цю різницю оселяють у рядку 2.2.3.

Звертаємо увагу на те, що пп. 139.2.1 ПКУ також нараджає збільшувати бухфінрезультат на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів. Тобто якщо у бухобліку наявне списання «безнадійки» понад резерв сумнівних боргів (тобто коли є, зокрема, запис Дт 944 Кт 361), то в прибутковому обліку такі «понадрезервні» витрати слід нівелювати. У додатку РІ ця різниця потрапляє до рядка 2.1.3. 

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати