Нерухомість звільнено від податку: чи потрібен Звіт про пільги
03.06.2019 | 08:19
Наше підприємство (основний КВЕД 16.10) є платником податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Відповідно до рішення місцевої ради частина будівель, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств, не є об’єктом обкладення цим податком.У зв’язку з вищевикладеним виникає запитання: чи повинні ми подавати Звіт про суми податкових пільг?

Згідно з п. 30.1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) податкова пільга — це передбачене податковим законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п. 30.2 ПКУ. 

Відповідно до пп. 266.4.2 сільські, селищні, міські ради та ради об'єднаних територіальних громад, створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, установлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб, громадських об'єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

В обговорюваному випадку пільга полягає у звільненні від обкладення податком на нерухомість щодо частини будівель, зокрема виробничих корпусів, цехів, складських приміщень промислових підприємств, відповідно до рішення міської ради.

Згідно з п. 30.6 ПКУ суми податку та збору, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб’єктом — платником податків. За таких обставин у підприємства виникає необхідність вести облік отриманих податкових пільг, як наслідок — подавати звітність, а саме — квартальний Звіт про суми податкових пільг (далі — Звіт про пільги).

Акцентуємо на тому, що з 1 січня 2017 року Звіт про пільги підпадає під поняття податкової декларації. Через зміни до п. 46.1 ПКУ з 01.01.17 р. декларацією вважається документ, що подається платником до контролюючого органу в строки, установлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов'язку нарахування і сплати податку та збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. 

Підпункт 16.1.6 ПКУ зобов’язує платника податків надавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг), та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг — пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку). Тож за неподання або несвоєчасне подання Звіту про суми податкових пільг контролюючий орган може застосувати санкцію згідно з п. 120.1 ПКУ (170 грн за перше правопорушення) та адмінштраф відповідно до ст. 1631 КпАП. На цьому акцентували увагу й податківці в роз’ясненні в категорії 138.01 ЗІР.

Санкції за невідображення, неповне відображення даних у Звіті про пільги чинним законодавством не передбачені, як не передбачена можливість подання уточнюючої форми Звіту.

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджено постановою КМУ від 27.12.10 р. № 1233. Наразі для заповнення Звіту про податкові пільги за І квартал 2019 року діють Довідники, затверджені ДФСУ від 01.04.19 р. № 92/1 та № 92/2.

Пільга щодо податку на нерухомість відповідно до пп. 266.4.2 ПКУ відображається у Звіті про пільги за кодом «18010402» (згідно з Довідником пільг № 92/1).

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені
response events!

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати