Нюанси відображення в обліку бюджетних коштів
Для реставраційних робіт будівлі комунальне підприємство (платник ПДВ) отримало значний обсяг коштів з державного та місцевого бюджетів. Товари/послуги, основні фонди, придбані за бюджетні кошти, що надійшли платнику податків у вигляді субсидій та поточних трансфертів, вважають придбаними безпосередньо платником (за умови, що їх включено до доходів платника), і суми ПДВ, сплачені при їх придбанні, можна віднести до складу податкового кредиту. В такому разі буде значний податковий кредит. З іншого боку, якщо зберігається право на відображення ПК з ПДВ, необхідно відобразити дохід з цільового фінансування в частині, що припадає на податковий кредит з ПДВ. Тоді нам маємо сплатити велику суму податку на прибуток. Таких коштів у підприємства немає. Підкажіть, як залагодити таку ситуацію?

Підприємство має право відобразити податковий кредит за придбаними за рахунок трансферту товарами, послугами.

Щодо необхідності відобразити дохід з цільового фінансування в частині, що припадає на податковий кредит з ПДВ.

Згідно з п. 17 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290, дохід за отриманим цільовим фінансуванням відображається в тому періоді, коли визнають витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування:

«16. Цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування.

17. Отримане цільове фінансування (у тому числі кошти, вивільнені від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств) визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування.

18. Цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів.

19. Цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на виконання у майбутньому певних заходів визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу.»

А якщо фінансують капітальні витрати, доходи визнають протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування пропорційно до суми нарахованої амортизації цих об’єктів (п. 18 П(С)БО 15). 

На практиці загальнопоширена думка, що коли за кошти фінансування капітальних інвестицій придбали товари/послуги і відобразили податковий кредит, то відображення податкового кредиту слід прирівняти до витрат, а отже, на суму такого податкового кредиту потрібно відображати дохід: Дт 482 Кт 745.

Тому за загальним правилом так і потрібно діяти. Якщо підприємство не хоче опинитися в проблемній ситуації, ліпше зробити так і заплатити податок на прибуток.

А якщо підприємство проблем не боїться, не хоче сплачувати прибуток і готове обстоювати свою правоту, то воно може скористатися такими аргументами.

Увага! Це може призвести до проблем з податками. Тому підприємство має зважити самостійно всі плюси і мінуси такого кроку.

Ось ці аргументи.

Якщо читати норми П(С)БО 15 буквально, то підстав для відображення доходу немає. Адже відображення податкового кредиту (Дт 641 Кт 631) — це невідображення витрат. Субрахунок 641, на якому відображено податковий кредит, не є субрахунком витрат. Витрати відображають на рахунках класу 9. Тож допоки відповідні витрати не потраплять на рахунки класу 9, показувати дохід підстав немає.

Окрім того, оскільки отримано цільове фінансування капітальних витрат, потрібно застосовувати спеціальну норму П(С)БО 15 — пункт 18, а не 17. А в п. 18 чітко зазначено, коли відображати дохід за таким фінансуванням — протягом періоду амортизації і пропорційно до амортизації.

Це означає, що підприємство може спробувати застосовувати на практиці саме таку логіку — відображати дохід від всієї суми цільового фінансування (включно і з ПДВ) протягом періоду амортизації відреставрованих об’єктів.

Очевидно, що витрати на реставрацію мають збільшити первісну вартість об’єкта ОЗ — будівлі.

Бухгалтерські записи будуть такі:

Дт 311 Кт 482 — 120000 грн — отримано капітальний трансферт;

Дт 371 тощо Кт 311 — 120000 грн — перераховано кошти трансферту на придбання товарів, послуг;

Дт 641 Кт 644 — 20000 грн — відображено податковий кредит з ПДВ;

Дт 482 Кт 69 — 120000 грн — відображено доходи майбутніх періодів;

Дт 151 Кт 631 тощо — 100000 грн — отримано послуги сторонніх організацій на реставрацію;

Дт 103 Кт 151 — 100000 грн — збільшено первісну вартість будівлі після закінчення реставрації;

Дт 92 тощо Кт 131 — 25000 грн — нараховано амортизацію відреставрованої будівлі, в т.ч. 5000 грн у частині витрат на реставрацію. Амортизацію нараховано з огляду на очікуваний строк амортизації 20 років;

Дт 69 Кт 745 — 6000 грн (120000 : 20) — визнано дохід від цільового фінансування пропорційно до нарахованої амортизації.

Таким чином, підприємство відображатиме дохід не тоді, коли відобразило податковий кредит, а тільки в періоді амортизації вже відреставрованої будівлі.

Звісно, що такий варіант далеко не бездоганний. Але іншого варіанта та іншої аргументації ми не бачимо.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати