Нюанси відображення в штатному розписі працівника
08.11.2019 | 08:11
Як в штатному розписі зазначити працівника, який працює за основним місцем роботи на умовах неповного робочого дня — як одну чи 0,5 штатної одиниці?

У ст. 64 Господарського кодексу сказано, що підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Але спеціального нормативного акта, який визначав би порядок складання штатного розпису, немає, як і його затвердженої форми (крім бюджетних установ та організацій). Тому всі статті та консультації на цю тему — це впорядковані практичні напрацювання, які дійшли до наших днів з колишньої командно-адміністративної системи управління далеких 90-х (коли багато чого робилося за аналогією з часами СРСР), які враховують і доповнюються вимогами сьогодення. Тобто існує лише усталена практика щодо складання штатного розпису.

Водночас слід зазначити: хоча підприємство і має право самостійно встановлювати кількість працівників, воно для цього може послуговуватися спеціальними методиками. Наприклад, наказом Мінпраці України від 04.09.2000 р. № 222 затверджено Методику розрахунку чисельності окремих категорій працівників на основі норм з праці; наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26.09.03 р. № 269 — Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку та ін. Наприклад, за чисельності працюючих — 15 осіб і наявності 3 структурних підрозділів потрібно 1,5 бухгалтера.

Тобто залежно від того, яку і скільки роботи потрібно виконувати, підприємству знадобиться 1, 2, 3 тощо працівників або 0,25, 0,5 тощо.

Відповідно, у штатному розписі ми зазначаємо найменування посад і кількість працівників на них (кількість штатних одиниць) із розрахунку повного робочого часу.

Якщо підприємство невеличке, роботи небагато, то очевидно, що непотрібно, аби на всіх посадах обов’язково по 8 год працювала та чи інша кількість працівників, можливо, на якусь посаду потрібно, наприклад 0,5 працівника. Це означає, що за 20 год на тиждень (4 год х 5 днів, 2 дні х 8 год + 1 день х 4 год та інші комбінації) ця людина виконуватиме необхідний обсяг роботи. У такому разі в штатному розписі буде зафіксовано, скажімо: «Інспектор з кадрів — 0,5 шт. од.».

Але може бути, що підприємству потрібен один працівник на повний робочий день, але його годі знайти, хтось погоджується працювати лише «на 0,5 ставки» (правильно — неповний робочий час). Тоді у штатному розписі буде зазначено, наприклад: «Інспектор з кадрів — 1 шт. од.». Цю посаду обійматиме 1 працівник, який працюватиме 20 год на тиждень (4 год х 5 днів, 2 дні х 8 год + 1 день х 4 год та інші комбінації). Або цю посаду (1 шт. од.) обійматимуть 2 працівники, які працюватимуть по 20 год на тиждень (4 год х 5 днів, 2 дні х 8 год + 1 день х 4 год та інші комбінації), що сумарно становить 40 год.

А щоб було видно, як заповнені штатні посади, ведуть штатно-посадову книгу. На відміну від штатного розпису, в ній фіксують не кількість штатних одиниць, а які саме посади, як і хто обіймає тощо. Її форми також нормативно не затверджено, але це саме той документ, де можна написати: «Інспектор з кадрів — 1 шт. од.: 0,75 посади обіймає Сидоренко, 0,25 — Петренко». У штатному розписі такого не зробиш.

Графу «кількість штатних одиниць» у штатному розписі заповнюємо з розрахунку, скільки людей потрібно, щоб виконувати встановлені обсяги роботи за норму робочого часу. Якщо у вас передбачено 1 штатна одиниця (тобто вам потрібен «цілий» працівник), але її тимчасово обіймає працівник на умовах неповного робочого часу, то в штатному розписі слід зазначати «1 шт. од.», а в штатно-посадовій книзі (чи в робочому варіанті штатного розпису) зазначаємо, що її обіймає на умовах неповного робочого часу «половина землекопа».

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати