Нюанси заповнення податкових накладних
17.10.2019 | 08:09

У податковій накладній, яку ми отримали від постачальника, стоїть позначка «Ознака імпортованого товару». Цей товар ми перепродуємо іншому підприємству. Чи потрібно в податковій накладній, яку ми будемо складати нашому покупцю, також поставити таку позначку?

Згідно з п. 201.1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) у разі постачання товару, увезеного на митну територію України, у графі 3.2 податкової накладної проставляється позначка «Х».

Статтею 36 гл. 6 Митного кодексу України (далі — МКУ) визначено, що країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, установлених МКУ.

Згідно зі ст. 40 гл. 6 МКУ, у разі якщо у виробництві товару беруть участь дві або більше країн, країною походження товару вважається країна, у якій були здійснені останні операції з переробки, достатні для того, щоб товар отримав основні характерні риси повністю виготовленого товару, що відповідають критеріям достатньої переробки згідно з положеннями цієї статті.

Критеріями достатньої переробки є:

— виконання виробничих або технологічних операцій, за результатами яких змінюється класифікаційний код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків;

— зміна вартості товару в результаті його переробки, коли відсоткова частка вартості використаних матеріалів або доданої вартості досягає фіксованої частки у вартості кінцевого товару (правило адвалорної частки);

— виконання виробничих та/або технологічних операцій, які в результаті переробки товару не призводять до зміни його класифікаційного коду згідно з УКТ ЗЕД або вартості згідно з правилом адвалорної частки, але з дотриманням певних умов уважаються достатніми для визнання товару походженням із тієї країни, де такі операції мали місце.

Ці критерії достатньої переробки для конкретних товарів установлюються та застосовуються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

З огляду на викладене, якщо з імпортованих товарів були вироблені інші види продукції або такі товари були піддані достатній обробці/переробці на митній території України, то вироблені, оброблені/перероблені товари вважаються товарами українського походження, а тому при їх постачанні код УКТ ЗЕД у податковій накладній зазначається на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків та графа 3.2 податкової накладної не заповнюється. На цьому свого часу акцентувала увагу ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві на власному сайті http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv1/292584.html.

Якщо імпортований товар продається на території України без доробки/обробки/переробки тощо, то цей товар уважатиметься таким, що виготовлений за межами України, тому в податковій накладній на постачання такого товару на території України, гадаємо, можна теж зазначати «Ознака імпортованого товару».

Водночас, якщо ваше підприємство в податковій накладній на подальше постачання імпортного товару на території України такої позначки не поставило, це не повинно вплинути на процес реєстрації накладної в ЄРПН та не позбавить вашого покупця права на податковий кредит.

Оскільки позначка ознаки імпортованого товару не включена до переліку обов’язкових реквізитів податкової накладної, який установлено п. 201.1 ст. 201 ПКУ, а її наявність не створює перешкод для ідентифікації здійсненної операції, то заповнення (або незаповнення) графи 3.2 розділу Б податкової накладної не впливатиме на право відображення податкового кредиту з ПДВ у покупця таких товарів (за умови правильного заповнення обов’язкових реквізитів податкової накладної, її реєстрації в ЄРПН та дотримання інших вимог ПКУ щодо формування податкового кредиту). На цьому акцентовано увагу ДФС в ІПК від 30.01.19 р. № 319/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати