Нюанси застосування правил пожежної безпеки
17.07.2019 | 08:05
320 0
Просимо надати консультацію щодо необхідності облаштування системи пожежної сигналізації відповідно до вимог правил пожежної безпеки в приміщенні торговельного залу, площа якого не перевищує 100 м2, яке відокремлено від решти приміщень всієї будівлі цегляною перегородкою (укладено договір страхування даного об’єкта на випадок пожежі). Чи є необхідність оброблення дерев’яних конструкцій горищних покриттів засобами вогнезахисту, якщо перекриття цегляної будівлі виконано залізобетонними плитами, а саме горищне приміщення не використовується? Чи можливе виконання робіт з оброблення вогнезахисними засобами дерев’яних констукцій даху самотужки з подальшим складанням відповідного акта? 

Згідно з п. 1.2 Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.14 р. № 1417 (далі — Правила пожежної безпеки), будівлі, приміщення та споруди належить обладнати системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», затверджених наказом Мінрегіонбуду від 13.11.14 р. 312. Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню системами пожежної сигналізації та пожежогасіння, і тип системи передавання тривожних сповіщень наведено в додатку А до згаданих ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

А відповідно до п. 2.5 Правил пожежної безпеки у будівлях, крім будівель V ступеня вогнестійкості, дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності. Необхідність обробляння засобами вогнезахисту дерев'яних елементів інших конструкцій будинків визначається відповідними нормативними документами за видами будівель.

Упродовж строку експлуатації вогнезахисного покриву (просочення) слід уживати заходів щодо підтримання його у відповідному технічному стані. Для цього наказом керівника господарчого органу підприємства, що експлуатує об'єкт, на якому виконано вогнезахисне обробляння, призначається посадова особа, відповідальна за утримання вогнезахисного покриву. Ця особа здійснює нагляд за технічним станом вогнезахисного покриву (просочення) у порядку, визначеному регламентом робіт з вогнезахисту. Не менше одного разу на рік комісія господарчого органу перевіряє стан вогнезахисного покриву (просочення), за результатами чого складається акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриву (просочення).

У разі виявлення пошкоджень вогнезахисного покриву (просочення) господарчий орган повинен ужити заходів щодо його відновлення (ремонту або заміни). Ремонт вогнезахисного покриву (просочення) здійснюється в порядку, визначеному Регламентом та проектом проведення робіт.

Якщо пошкоджений вогнезахисний покрив (просочення) не підлягає ремонту або минув строк його експлуатації, господарчий орган повинен забезпечити заміну вогнезахисного засобу чи повторну вогнезахисну обробку. Заміну та повторне вогнезахисне обробляння здійснюють в порядку, визначеному для виконання робіт з вогнезахисного обробляння (п. п. 2.7, 2.8 Правил пожежної безпеки).

Щодо виконання робіт, пов'язаних з проектуванням вогнезахисту та вогнезахисним оброблянням, то, як передбачено п. 2.6 Правил пожежної безпеки, їх виконують суб'єкти господарювання, які мають відповідну ліцензію на такий вид робіт. Перелік послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.15 р. № 222-VIII, затверджено постановою КМУ від 23.11.16 р. № 852. До таких видів послуг (робіт) віднесено: 

— монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних);

— монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень;

— монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем протидимного захисту;

— спостерігання за системами протипожежного захисту;

— технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники);

— вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення);

— оцінка (експертиза) протипожежного стану новоутворених підприємств та об'єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин).

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені
response events!

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати