Обладнання використовували «неповний» місяць: куди списувати амортизацію
Виробниче підприємство у вересні виготовляло продукцію лише 10 днів. Решту часу його не використовували. Усю амортизацію за цей місяць списали на рахунок 23. Частина витрат, пропорційно випуску продукції за 10 днів роботи, «пішла» на рахунок 26. Чи вірно було відображено амортизацію? І що робити із залишком амортизації на рахунку 23? Списати на субрахунок 901?

Відповідь: Ні, списати на субрахунок 901 буде не зовсім коректно з точки зору методології ведення обліку. Пояснимо.

Так, за дебетом рахунку 23 «Виробництво» відображають прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також розподілені загальновиробничі витрати і втрати від браку продукції (робіт, послуг) з технологічних причин. А за кредитомвартість фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом готової продукціїдебет рахунків 26, 27), вартість виконаних робіт і послуг (у дебет рахунку 90), собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, робіт, послуг (інструменту, енергії, ремонтно-транспортних послуг тощо).

Це означає, що коли на підприємстві по завершенні виробництва є дебетовий оборот рахунку 23, то в бухгалтерському обліку допущену помилку має бути виправлено з урахуванням вимог П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

Інакше кажучи, головне призначення виробничого обладнання — виробництво продукції. При цьому чинні П(С)БО не встановлюють умови щодо відображення у витратах амортизації такого основного засобу залежно від кількості виробленої продукції. Так, якщо обладнання в місяць виготовило 100 одиниць продукції, то його амортизацію будуть уключати до виробничої собівартості цих одиниць. І не важливо, скільки днів, годин чи змін обладнання працювало. Його амортизація — інші прямі витрати.

Зовсім інше, якщо одне обладнання випускає 2 види продукції. У такому разі, говорячи про його амортизацію, будемо мати справу із загальновиробничими витратами (п. 15.2 П(С)БО 16 «Витрати»), які потрібно буде розподілити між продукцією.

Отже, незалежно від того, скільки днів працювало обладнання в місяці, його амортизацію повинні відображати у складі виробничої собівартості продукції (за Дт 23), а по завершенні виробництва — у всій сумі (без пропорційного розподілу на кількість «робочих» днів) Дт 26 Кт 23.

 

Виправити таку помилку потрібно додатковим проведенням на суму наявного дебетового залишку на рахунку 23: Дт 26 Кт 23 (за умови, що це помилка цього року). Таке виправлення проводять на підставі бухгалтерської довідки. Більш детальний розгляд  виправлення бухгалтерських помилок та приклад складання бухгалтерських довідок у такій ситуації знайдете в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 45 за 2017 р. на стор. 11.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати