Облік на страусиній фермі
11.02.2020 | 11:22

Розведення та вирощування страусів — справа, яка може давати досить непогані прибутки. Адже сьогодні попитом користуються не лише їх яйця та м'ясо, а й пір'я, шкіра та навіть пазурі.

Як визнавати, оцінювати та відображати страусів у бухобліку сільгосппідприємств, а також документувати пов'язані з ними госпоперації, ми наразі й розповімо.

Визнання та оцінка страусів

Страуси, залежно від віку та напрямку їх використання, можуть належати як до поточних, так і довгострокових біологічних активів птахівництва. У додатку до П(С)БО 30 "Біологічні активи" дорослу птицю віднесено до поточних біологічних активів. Утім, така приналежність доцільна лише для такої сільгоспптиці, як кури, качки, індики, перепели та ін. Це зумовлено, насамперед, їх великою кількістю та незначним терміном їх технологічного використання.

А щодо страусів, зважаючи на значний строк їх використання (десятки років), то їх молодняк та птицю на відгодівлі обліковують у складі поточних біоактивів, а дорослих особин варто відображати у складі ДБА1 як таких, що здатні приносити економічні вигоди протягом періоду, що значно перевищує 12 місяців, з огляду на п. 4 П(С)БО 30. У складі ДБА обліковують дорослих страусів як промислового напрямку (отримання яєць, пір'я), так і батьківського стада (використання для розведення).

Придбаних страусів оприбутковують за первісною вартістю, до складу якої входять фактично зазнані витрати агропідприємства на їх одержання (п. 7 П(С)БО 30 та пп. 4.1 Методрекомендацій № 1315). Якщо їх одержали як внесок до статутного капіталу підприємства, то їх первісною вартістю є погоджена засновниками підприємства справедлива вартість плюс витрати на доведення їх до стану, придатного для використання із запланованою метою (п. 8 П(С)БО 30 та пп. 4.2 Методрекомендацій № 1315.

Страусів та отриману від них продукцію можна оцінити за справедливою вартістю (ціною активного ринку) або в окремих випадках — за первісною вартістю. Метод оцінки страусів зазначають у наказі про облікову політику підприємства (детально про її складання читайте в газеті "Все про бухгалтерський облік" № 120 за 2019 р.).

Молодняк та страусів на відгодівлі, котрих обліковують у складі поточних біологічних активів, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, або коли підприємство є платником податку на прибуток, можна визнавати та відображати за первісною вартістю (п. 11 П(С)БО 30). Оцінку таких активів провадять відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" (п. 11 П(С)БО 30 та пп. 5.18 Методрекомендацій № 1315).

      <...>

Повна версія статті доступна передплатникам газети у № 13 за 2020 р. на стор. 46

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати