Оформлення переведення працівника з однієї посади на іншу
 Переводимо працівника з однієї посади на іншу в одному місяці. Чи потрібно подавати повідомлення про прийом до податкової інспекції? Як переведення відобразити в табл. 5 Додатка 4 з ЄСВ: як звільнення та прийом двома рядками? У табл. 6 Додатка 4 з ЄСВ теж показувати двома рядками?

Відповідь: Переведення працівника з посади на посаду є зміною істотних умов праці (ст. 32 КЗпП), а не припиненням/укладенням трудового договору (ст.ст. 21, 36 КЗпП). Тому в разі переведення працівника з посади на посаду подавати до податкового органу повідомлення про прийняття працівника на роботу не потрібно.

Переведення працівника з посади на посаду відображають у таблиці 5 Звіту з ЄСВ двома рядками:
— у першому рядку в реквізиті 11 «дата закінчення» зазначають дату припинення виконання обов’язків за колишньою посадою;
— у другому рядку в реквізиті 11 «дата початку» фіксують дату початку виконання обов’язків за новою посадою.
Зазвичай це дві суміжні дати, незалежно від дати видання наказу. Наприклад, «перевести з 20-го…» — 19 і 20 числа.
Операція з переведення працівника передбачає заповнення реквізитів «12. Професійна назва роботи», «13. Код ЗКППТР»,  «14. Код класифікатора професій», «15. Посада» у кожному з рядків щодо колишньої та нової посад.
Реквізит «16. Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду» — це назва, дата та номер наказу про переведення. Його реквізити однакові для обох рядків.
Реквізит «17. Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин» — не заповнюють.
Як зазначалося на початку, переведення з посади на посаду не є припиненням трудових відносин, тому в таблиці 6 Звіту з ЄСВ інформацію про доходи працівника в місяці переведення відображають одним рядком.
Принагідно варто зауважити таке.
У разі припинення трудового договору за п. 5 ст. 36 КЗпП у зв’язку з переведенням працівника за його згодою на інше підприємство новому роботодавцю потрібно подавати повідомлення про прийом працівника на роботу. Колишній роботодавець у таблиці 5 Звіту з ЄСВ фіксує припинення трудових відносин, заповнюючи реквізит 17 — «п. 5 ст. 36 КЗпП».
Переведення на нову посаду з 1-го числа місяця передбачає заповнення таблиці 5 про «дату закінчення» виконання трудових обов’язків за колишньою посадою — у попередньому місяці, а про «дату початку» за новою — у місяці початку виконання обов’язків за новою посадою.
Наприклад, «перевести з 1 березня»:
– у таблиці 5 за лютий слід зазначити «дата закінчення» — «28»;
– у таблиці 5 за березень слід зазначити «дата початку» — «01».
Переведення за ініціативою роботодавця — це зміна істотних умов праці, а тому наказ видають завчасно, щонайменше за два місяці (ст. 32 КЗпП). Для працівника, відповідального за формування Звіту з ЄСВ, це не може бути несподіванкою.
Якщо ж переведення на нову посаду передбачає одночасно зміну місця роботи з основного на сумісництво, то тоді в таблиці 6 відомості про працівника слід зазначати двома рядками з відповідними відмітками в реквізитах 22 і 24 щодо наявності трудової книжки та неповного робочого часу.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».
У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати