Оподаткування доходів підприємців: скільки і коли платити за себе у 2018 році

Фізособи-підприємці вже звикли до того, що кожен Новий рік приносить їм збільшення витрат на сплату податків і єдиного внеску, який вони сплачують за себе. На жаль, не став винятком із цієї традиції і Новий 2018 рік.

У єдинників ставки єдиного податку та єдиного внеску залишилися такими самими, як і у 2017 році. Однак суми цих платежів (єдиного податку в першій і другій групах, а єдиного внеску у всіх єдинників) стануть більшими. Причина — збільшення у 2018 році розмірів прожиткового мінімуму в розрахунку на одну працездатну особу (база для нарахування єдиного податку в 1 групі) та мінзарплати (база для нарахування єдиного податку у 2 групі та єдиного внеску у всіх єдинників). Більш того, варто знати, що за місяці 2018 року єдинники першої групи нараховуватимуть єдиний внесок за себе в повній сумі, а не 50% від мінзарплати, як це було у 2017 році.

Є зміна в оподаткуванні і у загальносистемників. Вона стосується сплати єдиного внеску за себе. Ні, ставки єдиного внеску та строки звітності щодо нього у 2018 році залишаються точнісінько такими, що й у 2017 році. Змінилися лише строки сплати єдиного внеску.

Так, починаючи з 1 січня 2018 року підприємці на загальній системі оподаткування набули обов’язку сплачувати єдиний внесок не за підсумками діяльності за рік, а за результатами діяльності за кожний квартал.

Нижче в табличній формі ми пропонуємо вашій увазі інформацію про суми і строки сплати фізособами-підприємцями податку та єдиного внеску.

Єдиний податок: коли і скільки сплачувати єдинникам

Таблиця 1

Група платників єдиного податку

Єдиний податок

Максимальна ставка1

База оподаткування

Максимальна сума

(грн)

Строк сплати

Посилання на НПА

1 група

 До 10%

Прожитковий мінімум працездатної особи на 01.01.18 р.

1762 грн

176,20

Щомісяця авансом не пізніше 20-го числа поточного місяця за поточний місяць п.п. 293.2, 295.1 Податкового кодексу України  (далі — ПКУ)

2 група

 До 20%

Мінзарплата на 01.01.18 р.

3723 грн

744,60

3 група

3% за умови сплати ПДВ

Сума доходів платника єдиного податку за звітний квартал

Упродовж 10-ти календарних днів, що настають за останнім днем строку подання декларації 

пп. 49.18.2 абз. 1 п. 57.1, п.п. 293.3, 294.1, 295.3 ПКУ

5% для неплатників ПДВ

1Конкретні ставки єдиного податку у 1 і 2 групах, за якими сплачують єдиний податок, прямо залежать від видів діяльності, здійснюваних єдинником, і встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад (п. 293.2 ПКУ). Якщо єдинник 1 або 2 групи провадить декілька видів діяльності, єдиний податок він сплачує за більшою із ставок, установлених для таких видів діяльності (п. 293.6 ПКУ). Коли діяльність здійснюється на території більш ніж однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, податок треба сплачувати за максимальною ставкою, установленою ПКУ для відповідної групи єдинників (10% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня для першої групи або 20% мінзарплати на 1 січня для другої групи) (п. 293.7 ПКУ).

Окрім зазначених вище ставок, у фізособи-єдинника в разі порушення умов роботи у відповідній групі платника єдиного податку може виникнути потреба з деяких видів доходів сплатити єдиний податок за ставкою 15%.

Ідеться про такі види доходів:

— сума перевищення обсягу доходу на календарний рік у відповідній групі;

— доходів від діяльності, здійснення якої заборонено на єдиному податку;

— доходів від діяльності, види якої у єдинника 1 або 2 групи відсутні в Реєстрі платників єдиного податку;

— доходу, отриманого під час використання негрошового способу розрахунків за товари (послуги);

— доходів від провадження діяльності, що порушує умови, обумовлені в пп.пп. 1 і 2 п. 291.4 ПКУ.

Податок за ставкою 15% сплачують протягом 10-ти календарних днів, що настають за останнім днем строку подання декларації платника єдиного податку за квартал, у якому вперше були єдинником отримані доходи-«порушники». Та й це ще не все. Підприємець набуває обов’язку перейти на загальну систему оподаткування з кварталу, що настає за тим, у якому вперше він одержав доходи-«порушники» (див. пп. 298.2.3 ПКУ).

Виняток — перевищення дозволеного обсягу доходу у єдинників 1 і 2 груп. В такому випадку у останніх є ще право перейти до іншої групи платників єдиного податку в разі відповідності умовам роботи в ній (див. п. 293.8 ПКУ).

Заяву про перехід на загальну систему оподаткування чи до іншої групи (Заяву про застосування спрощеної системи оподаткування) єдинник подає в такі строки:

— у разі перевищення дозволеного обсягу доходів на календарний рік — не пізніше 20-го числа місяця, що настає за останнім місяцем кварталу, у якому допущено перевищення (п. 293.8 ПКУ);

— у решті з описаних нами вище випадків порушення умов роботи на єдиному податку — не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку кварталу, з якого передбачається робота на загальній системі оподаткування (пп. 298.2.1 ПКУ).

Податок на доходи і військовий збір: коли та скільки сплачувати загальносистемникам

Таблиця 2

Назва

Об’єкт оподаткування

Ставка

Авансові платежі

Декларація і строки її подання

Строк сплати за декларацією

Об’єкт оподаткування

Строк сплати

Податок на доходи

Чистий оподатковуваний дохід за результатами року, відображений у Декларації про майновий стан і доходи

18%

Сума чистого оподатковуваного за квартал, відображена у Книзі обліку доходів і витрат

До 20-го квітня (за I кв.);

 до 20-го липня (за II кв.);

 до 20-го жовтня (за III кв.)

Декларація про майновий стан і доходине пізніше 9 лютого року, що настає за звітним

До 20 лютого, року, що настає за звітним

Військовий збір

1,5%

НЕ сплачують


Єдиний внесок у єдинників за себе: кому, скільки і коли сплачувати

Нагадаємо, що фізособи-єдинники, які не є пенсіонерами за віком, повинні сплачувати за себе єдиний внесок у розмірі 22% від бази нарахування, яку вони визначають собі самостійно (пп. 3 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.10 р. № 2464-VI, далі — Закон про ЄСВ).

Зверніть увагу! Єдинники 1 групи з 1 січня більше не можуть сплачувати єдиний внесок у розмірі 50% від мінзарплати. Тому за місяці 2018 року вони вже сплачують внесок у загальному порядку. А от за жовтень, листопад і грудень 2017 року вони вправі сплачувати внесок у розмірі, що діяв у 2017 році. При цьому такі місяці їм зарахують до страхового стажу в повному обсязі.

Мінімальна база обкладення єдиним внеском — розмір мінзарплати, установленої законодавством у місяці, за який сплачують внесок, а максимальна — 15 розмірів мінзарплати в місяці, за який вони сплачують внесок. Таким чином, сума єдиного внеску, яку єдинник в обов’язковому порядку сплачує за кожний місяць кварталу, не повинна бути нижчою від мінімального страхового внеску. Добровільно можна сплачувати за себе аж до 12285,90 грн за кожний місяць.

Ставки, розміри і строки сплати єдиного внеску у 2018 році для єдинників

Таблиця 3

Платники єдиного внеску

Кого звільнено від сплати єдиного внеску

Ставка

База оподаткування (грн)

Сума обов’язкового платежу (грн)

Строки сплати та звітності

Мінімальна

Максимальна

За місяць

 За квартал

Фізособи-єдинники незалежно від групи, у якій вони працюють

Підприємці, які є інвалідами або пенсіонерами за віком та отримують від держави пенсію чи соцдопомогу

22%

3723,00

55845,00

819,06

2457,18

До 20-го числа місяця, що настає за кварталом, за місяці якого сплачують внесок.

Звіт з ЄСВ (додаток Д5) треба здати не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним

Єдиний внесок у загальносистемників за себе: кому, скільки і коли сплачувати

Зверніть увагу! Як ми вже говорили вище, у підприємців-загальносистемників змінилися строки сплати єдиного внеску за себе разом із базою для нарахування єдиного внеску. Тепер база нарахування — сума чистого оподатковуваного доходу за результатами кварталу, яка була базою для нарахування податку на доходи (пп. 2 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ). Однак Мінфін України ще не вніс відповідні зміни до Інструкції про порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.04.15 р. № 449, щодо порядку нарахування єдиного внеску в підприємців-загальносистемників.

Коли вже так, то в таблиці 4 ми змалювалипорядок нарахування єдиного внеску у 2018 році з огляду на вимоги лише Закону про ЄСВ. Про всі зміни, що вносяться Мінфіном до порядку нарахування єдиного внеску у підприємців на загальній системі, ви дізнаєтеся першими. Слідкуйте за нашими публікаціями!

Ставки, об’єкт нарахування і строки сплати єдиного внеску у 2018 році для загальносистемників

Таблиця 4

Платник єдиного внеску

Об’єкт нарахування

Ставка

Розмір внеску, якщо об’єкт оподаткування нижчий від мінімального2

Максимальний розмір внеску, який сплачують залежно від доходу

Строк сплати

Звіт і строки його подання

За місяць

За квартал

За місяць

За квартал

Фізособа-підприємець на загальній системі оподаткування, крім інвалідів або пенсіонерів за віком, які одержують від держави пенсію чи соцдопомогу

Сума чистого оподатковуваного доходу за результатами кварталу роботи на загальній системі, зазначена у Книзі обліку доходів і видатків

22%

819,06

2457,18

(819,06 х 3)3

12 285,90

36857,70

(12 285,90 х 3)

Щокварталу до 20-го числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачують внесок

Звіт з ЄСВ (додаток Д5) треба здати не пізніше 9 лютого року, що настає за звітним


2
Розмір мінімальної зарплати, установленої законодавством у місяці, за який сплачують єдиний внесок.

3Оскільки на всі місяці 2018 року законодавством установлено однаковий розмір мінзарплати, то мінімальний розмір страхового внеску за квартал одержуємо множенням місячної суми мінімального страхового внеску на кількість місяців роботи на загальній системі у кварталі, за який сплачують внесок. Її ми сплачуємо лише за умови, що єдиний внесок, обчислений із суми чистого оподатковуваного доходу за підсумками кварталу, буде меншим за мінімальну суму внеску, яку треба сплатити за відповідний квартал.

Тут ми показали лише один із безлічі аспектів (витрати на сплату єдиного податку, єдиного внеску за себе у фізосіб-єдинників та затрати на сплату податку на доходи, військового збору і єдиного внеску за себе у підприємців-загальносистемників), які потрібно підприємцям враховувати в роботі у 2018 році. Більше інформації з цієї теми розкрито в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 112 за 2017 рік на стор. 28.

У консультації «Єдиний податок — 2018: чого чекати підприємцям» ви знайдете відповіді на такі запитання:

☕  скільки єдинники сплачуватимуть за себе у 2018 році;
☕ принесе вигоду фізособі-єдиннику зміна групи або втеча на загальну систему оподаткування;
☕  чи буде менш витратним з позиції сплати податків призупинення діяльності;
☕  коли та як можна повернутися на єдиний податок після переходу на загальну систему оподаткування?

Андрій ХУСІД, консультант газети «Все про бухгалтерський облік»

Ще більше інформації про оподаткування та звітність фізосіб-підприємців ви знайдете тут:

☕ Чи повинен єдинник у 2017 році сплачувати ЄСВ за відсутності доходів — у газеті № 5 за 2017 р. на стор. 16.

☕ Звіт підприємця з єдиного внеску за себе: усе, що необхідно знати, — у додатку до газети № 11 за 2017 р.

☕ Декларування підприємницьких доходів за 2016 рік у відповідях на запитання — у газеті № 11 за 2017 р. на стор. 6.

☕ Підприємець-єдинник змінив групу: як заповнити декларацію — у додатку до газети № 12 за 2017 р.

☕ Як єдиннику 2 групи показувати єдиний податок у декларації — у газеті № 17 за 2017 р. на стор. 14.

☕ Підприємець несвоєчасно сплатив єдиний податок: чи нарахують пеню — у додатку до газети № 39 за 2017 р.

☕ Як підприємцю виправити помилку в декларації про доходи — у газеті № 48 за 2017 р. на стор. 17.

☕ Як єдинникові 1, 2 і 3 груп виправити помилку в декларації — у газеті № 48 за 2017 р. на стор. 20

☕ Підприємець закривається: коли сплачувати ЄСВ — у газеті № 88 за 2017 р. на стор. 18.

 

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати