Оподаткування єдинником суми страхового випадку
Допоможіть, будь ласка, розібратися: на розрахунковий рахунок ФОП на єдиному податку надійшли кошти від страхової компанії — медична страховка за станом здоров’я. Як ця сума відобразиться в оподаткуванні: чи буде це доходом ФОП і чи показувати цю суму в декларації з єдиного податку; чи буде ця сума просто доходом фізичної особи з відображенням у майновій декларації за рік та сплатою ПДФО і військового збору; чи це все пройде повз і ніде не потрібно відображати та сплачувати?

Згідно з п. 292.1 Податкового кодексу України (далі —ПКУ) доходом платника єдиного податку є для фізичної особи — підприємця дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній чи нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Згідно з пп. 165.1.27 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента чи страховика-нерезидента, іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов: 

а) під час страхування життя або здоров'я платника податку в разі: 

— дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором; 

— викупна сума в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя; 

— у разі страхового випадку — факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином підтверджений. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, що належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, установленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця); 

б) під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій); 

в) під час страхування цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не може перевищувати розміру шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати.

З огляду на зазначене вище сума отриманого страхового відшкодування не обкладається єдиним податком. Якщо сума страхового відшкодування підпадає під приписи пп. 165.1.27 ПКУ, то такий дохід не обкладається ані ПДФО, ані, відповідно, військовим збором.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати