Підприємець позичив нерухомість колезі: що з податками
13.10.2020 | 08:21
Якщо між приватними підприємцями укладено договір позики на об'єкт нерухомості, то чи буде для «Користувача» (ФОП  2 гр.) ця позичка вважатися доходом? Чи буде для «Позичкодавця» (ФОП  2 гр.) якісь наслідки в обліку та податках? Чи потрібно в 1ДФ показувати цю позичку та з яким кодом?

Так, за описаних підстав у користувача позичкою (фізособи — єдинника 2 групи) виникатиме дохід (п. 292.3 ПКУ), визначений за правилами звичайних цін згідно з пп. 14.1.71 ПКУ. На користь цього свідчить і лист ДФСУ від 19.06.18 р. № 2721/Г/99-99-13-01-02-14/ІПК. Водночас позичкодавець (фізособа — єдинник 2 групи) має відобразити цей дохід у ф. № 1ДФ з ознакою «157».

У позичкодавця (фізособи — єдинника 2 групи), вважаємо, будуть наслідки зі сплати податку на нерухомість, але у статусі звичайної фізособи-громадянина. Платниками податку на нерухомість є фізичні та юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості (пп. 266.1.1 ПКУ). У пп. 266.1.1 ПКУ про фізосіб-підприємців не йдеться.

Цивільний кодекс України визначає, що суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи.  Фізособи можуть бути власниками будь-якого майна, в тому числі і нерухомого комерційного призначення, за винятком окремих видів майна, які за законом не можуть їм належати.

Оскільки ст. 266 ПКУ не визначено такого платника, як фізособа-підприємець, то такий платник — власник об’єктів житлової та нежитлової нерухомості сплачує податок на нерухомість за нормами, передбаченими для фізосіб. Підтверджує це і роз’яснення ДПС у категорії 101.06 ЗІР.

Зауважимо, що для деяких категорій власників та об’єктів нерухомості ПКУ встановлено пільги зі сплати податку на нерухомість.  Зокрема, податок на нерухомість не сплачується за (пп. 266.2.2 ПКУ):

— об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, котрі провадять свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та/або в малих архітектурних формах та на ринках (пп. «е»);

— будівлі промисловості, віднесені до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб'єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B — F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку (пп. «є»);

— будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку (пп. «ж»).

Заразом щодо застосування пп. «є» пп. 266.2.2 ПКУ до будівель промисловості відносяться об’єкти нерухомості, які відповідно до Державного класифікатора ДК 018-2000 належать до класу 1251 «Будівлі промисловості», який, своєю чергою, включає підкласи: 

— 1251.1 — «Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості»;

— 1251.2 — «Будівлі підприємств чорної металургії»;

— 1251.3 — «Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості»;

— 1251.4 — «Будівлі підприємств легкої промисловості»;

— 1251.5 — «Будівлі підприємств харчової промисловості»;

— 1251.6 — «Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості»;

— 1251.7 — «Будівлі підприємств лісової деревообробної та целюлозно-паперової промисловості»;

— 1251.8 — «Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості»;

— 1251.9 — «Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне».

У законодавстві немає визначення «промислове підприємство».

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є складовою ДК 009:2010, згідно з яким процес промислового виробництва — це процес перероблення (механічного, хімічного, ручного тощо), який використовують для виготовлення нової продукції (споживчих товарів, напівфабрикатів чи засобів виробництва), оброблення товарів, які були у використанні, надання промислових послуг і  який класифікують у секціях В «Добувна промисловість та розроблення кар’є­рів», С «Переробна промисловість», D «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повіт­ря», Е «Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами» та F «Будівництво».

Підприємство — це самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому ГКУ та іншими законами (ст. 62 ГКУ). Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки.

Зазначені положення дають ВСУ підстави висновити, що застосування пп. «є» пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ можливе у разі дотримання двох обов’язкових умов — наявність будівель промисловості та їх перебування у власності промислових підприємств.

Таким чином, якщо об’єкт нерухомості, який на праві власності належить фізособі, котра має статус фізособи-підприємця, то це не підпадає під дію пп. «є» пп. 266.2.2 ПКУ.

На нашу думку, звільненням від податку на нерухомість на підставі пп. «є» пп. 266.2.2 ПКУ підприємець скористатися не може.

А якщо описана в запитанні нерухомість підпадає під інші наведені у пп. 266.2.2 ПКУ пільгові категорії, то фізособа-позичкодавець може скористатися пільгою і не сплачувати податок на нерухомість.

У протилежному випадку (якщо підстав для застосування пільгових умов немає) фізособа-позичкодавець — власник нерухомості зобов’язана сплачувати податок на нерухомість.

Водночас, аби мати з цього питання офіційну позицію контролюючого органу, на підставі якої Ви зможете ухвалити зважене рішення, радимо Вам отримати ІПК у порядку, передбаченому ст. 52 ПКУ.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати