Підприємець торгує підакцизною продукцією: як заповнити Книгу доходів і витрат
Я фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування, здійснюю роздрібну торгівлю продуктами харчування, тютюновими та алкогольними виробами. У Книзі доходів та витрат відображається виручка за мінусом ПДВ та акцизного податку. Чи потрібно собівартість продукції у гр. 6 (сума витрат, пов'язаних з придбанням товарів) відображати за мінусом роздрібного акцизного податку? Та як правильно розрахувати торговельну націнку і собівартість продукції з роздрібним акцизом?  

Щодо заповнення графи 6 Книги обліку доходів та витрат

Дійсно, у графі 2 Книги обліку доходів та витрат підприємці-загальносистемники відображають суму доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок та/або у касу платника податків, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Однак слід пам’ятати, що до доходу фізичної особи — підприємця не включається сума акцизного податку з реалізованих товарів суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі (пп. 177.3.1 Податкового кодексу України, далі — ПКУ).

При цьому відповідно до пп. 6 п. 6 Порядку № 481 у графі 6 «сума витрат, пов'язаних з придбанням товарів (робіт, послуг)» Книги обліку доходів і витрат відображається сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов'язані з отриманням доходу за підсумками дня.

У п. 177.4 ПКУ наведено перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, і такими витратами, зокрема, є «витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат» (пп. 177.4.1 ПКУ).

При цьому відповідно до пп. 177.4.3 ПКУ до витрат підприємця, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать і суми податків, зборів, пов'язані з проведенням господарської діяльності такої фізичної особи — підприємця (крім ПДВ для підприємця, зареєстрованого як платник ПДВ, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на майно).

В ІПК ГУ ДФС у Запорізькій області від 10.09.18 р. № 3904/ІПК/08-01-13-02-11 податківці саме зазначили, що фізособа-підприємець на загальній системі оподаткування, у тому числі платник акцизного податку, не має права віднести до складу витрат, пов’язаних з отриманням доходу, суму сплаченого акцизного податку.

Крім того, дохід такої особи не зменшується на суму сплаченого акцизного податку з вироблених підакцизних товарів.

Щодо розрахунку собівартості продукції з роздрібним акцизом

За загальними правилами бухобліку собівартість реалізації придбаних (а не виготовлених) товарів складається з витрат на її придбання (первісної вартості запасів) та торговельної націнки.

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат, а саме: 

— сум, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;

— сум непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству. Тобто якщо покупець товарів не є платником роздрібного акцизу, сума такого акцизу, сплачена у складі вартості товару, включається до первісної вартості цих товарів (це діє аналогічно і з ПДВ). 

Роздрібний акциз є непрямим податком (пп. 14.1.4 ПКУ). І  в обговорюваному випадку підприємець-загальносистемник є платником роздрібного акцизу, оскільки здійснює реалізацію підакцизних товарів (пп. 212.1.11 ПКУ).

Тож методологічно сума роздрібного акцизу, сплаченого у складі вартості придбаних підакцизних товарів, не повинна включатися до складу їхньої первісної вартості.

У листі ДФС від 02.09.15 р. № 18693/6/99-99-19-03-03-15 наведено формули розрахунку суми податкового зобов'язання з акцизного податку з роздрібного продажу (Пза), а саме:

ПЗа = ФРЦ : 105 х 5, де

ФРЦ — фактична роздрібна ціна, зазначена в чеку (ідеться про ціну реалізації з урахуванням торговельної націнки продавця) з урахуванням ПДВ та акцизного податку з роздрібних продажів.

Сума податкового зобов’язання з ПДВ (ПЗпдв) становитиме:

ПЗпдв = (ФРЦ - ПЗа) : 120 х 20, де

ФРЦ — фактична роздрібна ціна, зазначена в чеку з урахуванням ПДВ та акцизного податку з роздрібних продажів;

ПЗа — податкові зобов'язання з акцизного податку з роздрібного продажу.

Щодо торговельної націнки, то загалом її розмір суб’єкт господарювання визначає самостійно, керуючись бізнес-принципом економічної доцільності.

Однак роздрібні ціни на алкоголь і тютюн регулюються законом, а саме: 

1) на деякі види алкоголю (крім пива і спирту міцністю 80% об. і вище) державою (Кабміном) установлюються максимальні роздрібні ціни (далі — МРЦ).

Торговельним підприємствам необхідно знати, що держава регулює ціни на деякі види товарів (наприклад, на алкоголь). Постановою КМУ від 30.10.08 р. № 957 обумовлено мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на деякі види алкоголю, які регулярно (один-два рази на рік) переглядаються. МРЦ установлюється виходячи з мінімальних оптово-відпускних цін на продукцію та торговельної надбавки (ст. 1 Закону від 19.12.95 р. № 481/95-ВР, далі — Закон № 481);

2) на тютюнові вироби максимальні роздрібні ціни встановлюються і декларуються їх виробником.

Порядок установлення і застосування максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби регулюється ст. 220 ПКУ і ст. 111 Закону № 481. Зауважимо, що такі ціни встановлюються винятково виробниками, тому в роздрібну торгівлю сигарети та інші тютюнові вироби надходять з уже нанесеними на пачках цінами і датою їх виробництва.

За продаж тютюнових виробів за цінами, вищими від установлених максимальних роздрібних цін, передбачено штраф у розмірі 100% вартості тютюнових виробів, що наявні у роздрібного торговця, але не менше 10000 грн (ст. 17 Закону № 481). При цьому зверніть увагу, що максимальна роздрібна ціна, установлена і задекларована виробником, не включає акцизний податок із роздрібної торгівлі. Тому штрафи застосовуються при торгівлі тютюном за ціною, вищою за максимальну роздрібну ціну, збільшену на суму акцизного податку (на 5%).

Крім того, важливо пам’ятати, що МРЦ включає суму ПДВ та акцизного податку з роздрібної торгівлі. Ціна, за якою підприємство реалізує тютюнові вироби, може не включати цих податків, проте якщо роздрібний торговець продаватиме тютюнові вироби за ціною, вищою за максимальну роздрібну ціну, збільшену на суму акцизного податку, то до нього будуть застосовані штрафні санкції.

Докладне роз'яснення із цього питання надає ДФС у листі від 15.01.16 р. № 669/6/99-95-42-01-16-01. Підстава для включення акцизу і ПДВ до складу МРЦ — пп. 14.1.4 ПКУ та ст. 1 Закону № 481.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік». У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

 

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені
response events!

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати