Підприємство купило директору квиток на літак: чи є податкові витрати?
08.06.2017 | 12:08
Директор підприємства за кошти фірми купив квиток на літак для себе. Які наслідки з податку на прибуток?

Відповідь: Жодних наслідків у частині податку на прибуток у цьому разі не буде. Тобто як операція відобразиться в бухгалтерському обліку, так вона і впливатиме на об’єкт обкладення податком на прибуток. Пояснимо.

Так, на сьогодні об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначають шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку чи збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

При цьому застосування чи незастосування різниць залежить від того, чи перевищує річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку за останній річний звітний (податковий) період, 20 млн грн, чи ні.

Якщо річний дохід за останній річний звітний період не перевищує 20 млн грн, то як ця операція відобразиться в бухгалтерському обліку, так вона і впливатиме на об’єкт оподаткування. Найімовірніше, такі витрати в бухгалтерському обліку було відображено на субрахунку 977 «Інші витрати». У такому разі у Звіті про фінансовий результат (форма № 2) вони «сидітимуть» у рядку 2270 «Інші витрати», таким чином зменшуючи фінансовий результат. Оскільки підприємство в цьому разі не застосовує різниці, то в податковому обліку жодних коригувань у такому випадку проводити не потрібно. Ця сума, впливаючи на фінрезультат підприємства, формуватиме разом із іншими витратами показник рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форму якої затверджено наказом Мінфіну України від 20.10.15 р. № 897. Вилучати її чи якимось іншим чином не враховувати, законодавством не передбачено.

А якщо річний дохід за останній рік перевищує 20 млн грн або ж підприємство самостійно прийняло рішення про застосування різниць (про що поставило відповідну позначку у декларації), то в цьому випадку також жодних коригувань проводити не треба. Адже для такої операції ПКУ не передбачено яких-небудь різниць. Тобто як операція відобразиться в бухгалтерському обліку, так вона і впливатиме на об’єкт обкладення податком на прибуток.

 

Отже, незалежно від того, застосовує підприємство коригувальні різниці чи ні, жодних коригувань у податковому обліку на суму витрат на квиток директору проводити не потрібно.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати