Підприємство з відокремленими підрозділами: яку фінзвітність подавати
 Юрособа має два відокремлених підрозділи (не філії), середня кількість працівників — 12 чоловік, чистий дохід — до 700 тис. євро, балансова вартість активів — до 350 тис євро. Який річний звіт подавати: 1-м, 2-м «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» (де будуть зведені дані за трьома підприємствами) чи 1-Ф «Консолідований баланс» та Ф-2 «Консолідований звіт про фінансові результати»?

Відповідь: Як зрозуміло із запитання, у підприємства немає дочірніх підприємств (підприємство не контролює інші підприємства як материнське). У підприємства є лише відокремлені підрозділи.
Статтею 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі — Закон про бухоблік) визначено, що консолідована фінансова звітність — фінзвітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці.

Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону про бухоблік підприємства, що контролюють інші підприємства (материнські), крім фінзвітів про власні госпоперації, зобов'язані складати та подавати консолідовану фінзвітність відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.
Підприємства, що контролюють інші підприємства (крім тих, що становлять суспільний інтерес), можуть не подавати консолідованої фінзвітності, якщо разом із контрольованими підприємствами їхні показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв (ч. 1 ст. 12 Закону про бухоблік та п. 6 р. I НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність»)1:
— балансова вартість активів — до 4 млн євро;
— чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 млн євро;
— середня кількість працівників — до 50 осіб.
Додатково зазначимо, що відповідно до п. 6 НП(С)БО 2 материнське підприємство не подає консолідованої фінансової звітності за наявності всіх таких умов:
1) якщо воно є дочірнім підприємством іншого підприємства (повністю або частково належить іншому підприємству);
2) власники неконтрольованої частки поінформовані про це і не заперечують;
3) якщо воно не є емітентом цінних паперів;
4) якщо його материнське підприємство складає консолідовану фінансову звітність, яка є загальнодоступною.
Пунктом 11 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 (далі — Порядок № 419), передбачено, що підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінзвітів про власні госпоперації, подають консолідовану фінзвітність власникам (засновникам), до центру збору фінансової звітності та іншим користувачам не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше строків, передбачених законодавством для оприлюднення річної консолідованої фінансової звітності.
Із вище наведеного зрозуміло, що консолідовану фінзвітність слід складати та подавати лише підприємствам, що контролюють інші підприємства (материнські).
_________
1 Фактично тут встановлено граничні обмеження як для звичайного малого підприємства (ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік). Тому всі середні підприємства зі своїми дочірніми компаніями вочевидь не потраплять до вище наведеного винятку.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».
У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати