Податки і збори сплачено через систему електронних платежів НБУ: як їх обліковують в ІКП

Державна податкова служба України

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

Категорія 129.04 Права та обов'язки. Стан розрахунків з бюджетом

Як в ІКП здійснюється облік надходження сум податків та зборів (крім ЄВ), сплачених через банківську установу (систему електронних платежів НБУ)?

Коротка:

  Банк зобов’язаний виконати доручення клієнта, що міститься в розрахунковому документі, який надійшов протягом операційного часу банку, в день його надходження.
  У разі надходження розрахункового документа клієнта до обслуговуючого банку після закінчення операційного часу банк зобов’язаний виконати доручення клієнта, що міститься в цьому розрахунковому документі, не пізніше наступного робочого дня.
  Крім того, з метою створення сприятливих умов для платників податків з 03.08.2020 учасник системи електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) ЕАП (код банку 899998) працює в режимі 23/7. Дата банківського дня в СЕП у робочі дні за п’ятиденного робочого тижня відповідатиме календарній даті, а у вихідні дні, святкові та неробочі дні, визначені законодавством України – календарній даті першого робочого (операційного) дня після них. Дані про надходження податків, зборів, інших платежів до бюджету через СЕП відображаються в інтегрованій картці платника і в реєстрі надходжень та повернень контролюючим органом за місцем його знаходження на податковому обліку у день отримання від органів Казначейства відомостей про зарахування та повернення надміру сплачених платежів у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.

Повна:

  Відповідно до абзаців першого, другого та тринадцятого п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ.
  Податковий агент зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання (суму нарахованого (утриманого) податку), самостійно визначеного ним з доходу, що виплачується на користь платника податку – фізичної особи та за рахунок такої виплати, у строки, передбачені ПКУ.
  Якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
  Згідно з абзацами першим та другим п. 8.1 ст. 8 Закону України від 05 квітня 2001 року № 2346-III «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2346) банк зобов’язаний виконати доручення клієнта, що міститься в розрахунковому документі, який надійшов протягом операційного часу банку, в день його надходження.
  У разі надходження розрахункового документа клієнта до обслуговуючого банку після закінчення операційного часу банк зобов’язаний виконати доручення клієнта, що міститься в цьому розрахунковому документі, не пізніше наступного робочого дня.
Банк зобов’язаний виконати доручення клієнта, яке міститься в документі на переказ готівки, протягом операційного часу в день надходження цього документа до банку (абзац перший п. 8.2 ст. 8 Закону № 2346).
  Пунктом 1 глави 1 розд. ІІІ Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2016 № 422 (далі – Порядок № 422) визначено, що для забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю розрахунків платників органи ДПС проводять оперативний облік надходжень за податками, зборами на підставі документів, визначених порядком взаємодії органів ДПС та органів Державної казначейської служби України (далі – Казначейство) у процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, а саме:
— відомостей про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями у вигляді технологічного файла @B;
виписок з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів;
— звітів про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями.
  Слід зазначити, що з метою створення сприятливих умов для платників податків з 03.08.2020 учасник системи електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) Казначейство ЕАП (код банку 899998) працює в режимі 23/7. Дата банківського дня в СЕП у робочі дні за п’ятиденного робочого тижня відповідатиме календарній даті, а у вихідні дні, святкові та неробочі дні, визначені законодавством України – календарній даті першого робочого (операційного) дня після них.
  Таким чином, дані про сплату податків, зборів, інших платежів до бюджету через СЕП відображаються в інтегрованій картці платника і в реєстрі надходжень та повернень контролюючим органом за місцем його знаходження на податковому обліку у день отримання від органів Казначейства відомостей про зарахування та повернення надміру сплачених платежів у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.

07.09.2020 р.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати