Порядок обміну основних засобів, внесених до статутного фонду
06.11.2017 | 09:47
Засновник вніс до статутного фонду підприємства вантажні автомобілі. Як відобразити в обліку таку ситуацію? Чи є особливості в нарахуванні амортизації таких основних засобів?

Відповідь: Унесення основного засобу (далі — ОЗ) до статутного фонду засновником не є за своєю суттю операцією з безоплатного отримання. Таке надходження ОЗ можна відобразити так:

  • Дт 46 «Неоплачений капітал» Кт 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» — розмір статутного фонду підприємства;
  • Дт 105 «Транспортні засоби» Кт 46 «Неоплачений капітал» — вартість отриманих автомобілів (погоджена засновниками справедлива вартість, визначена п. 10 П(С)БО 7 «Основні засоби», далі — П(С)БО 7).

За п. 4 П(С)БО 7 установлено, що амортизація — це систематичний розподіл вартості необоротних активів, яку амортизують упродовж їх корисного використання. Тобто якщо необоротний актив належить підприємству, його вартість під час строку корисного використання слід розподіляти незалежно від того, яким чином такий актив було отримано.

Отже, амортизацію вантажних автомобілів слід нараховувати та відображати на рахунках відповідно до використання ОЗ (23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»).

Поточні витрати на ремонт та обслуговування ОЗ ураховують до витрат поточного періоду та відображають на певних рахунках залежно від їх цільового використання (приклад рахунків наведено вище).

Витрати, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх вигід від об’єкта  ОЗ, збирають на рахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» та після завершення модернізації включають до вартості відремонтованих ОЗ. Тобто амортизацію й надалі нараховують, але вже на підставі збільшеної вартості ОЗ.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати