Послуги на території нерезидента: чи буде податок на репатріацію
15.05.2019 | 08:26
1837 0 ПДВ
Наше підприємство виготовляє меблі (платник податку на додану вартість та податку на прибуток на загальних підставах). Більшу частину виробленої продукції підприємство експортує. За договором постачання меблів з одним із покупців-нерезидентом (резидент Польщі) наше підприємство за підсумками роботи за 2018 р. за актом виконаних робіт має оплатити покупцю-нерезиденту вартість виконаних ним робіт на території Польщі з утилізації упаковки (експортованої продукції на адресу цього покупця) у сумі 1680,80 євро. Який порядок оподаткування доходів нерезидента (резидент Польщі) від виконання робіт з утилізації упаковки експортованої продукції відповідно до норм п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України? Чи потрібно нараховувати ПДВ на вартість отриманих робіт з утилізації упаковки нашої продукції за межами України (Польща) згідно з п. 186.2—186.4 ст. 186 Податкового кодексу України?

Відповідаємо на запитання за порядком.

1. Згідно з пп. 141.4.1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковують у порядку і за ставками, визначеними цією статтею. На виконання цього пункту такими доходами є:

а) проценти, дисконтні доходи, що сплачують на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом;

б) дивіденди, які сплачуються резидентом;

в) роялті;

г) фрахт та доходи від інжинірингу;

ґ) лізингова/орендна плата, яку вносять резиденти або постійні представництва на користь нерезидента — лізингодавця/орендодавця за договорами оперативного лізингу/оренди;

д) доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на території України, яке належить нерезиденту, у тому числі майна постійного представництва нерезидента;

е) прибуток від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів чи інших корпоративних прав, визначений відповідно до цього розділу;

є) доходи, отримані від провадження спільної діяльності на території України, доходи від здійснення довгострокових контрактів на території України;

ж) винагорода за провадження нерезидентами або уповноваженими ними особами культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності на території України;

з) брокерська, комісійна або агентська винагорода, отримана від резидентів або постійних представництв інших нерезидентів стосовно брокерських, комісійних або агентських послуг, наданих нерезидентом чи його постійним представництвом на території України на користь резидентів;

и) внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у тому числі страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України;

і) доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення лотереї);

ї) доходи у вигляді благодійних внесків та пожертвувань на користь нерезидентів;

й) інші доходи від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки чи інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг із міжнародного зв'язку чи міжнародного інформаційного забезпечення.

Враховуючи норми пп. «й» пп. 141.4.1 ПКУ, не підлягає обкладенню податком на репатріацію, зокрема, винагорода нерезидента за надані резиденту послуги/роботи. Тож в аналізованому випадку до доходу нерезидента за виконані роботи з утилізації упаковки податок на репатріацію не застосовується.

2. Як відомо, податкові зобов’язання з ПДВ нараховують у разі постачання послуг, місце якого розташовано на митній території України (ст. 185 ПКУ). 

На жаль, чіткого пункту, який би вказував на особливості визначення місця постачання послуг в аналізованому випадку (роботи з утилізації упаковки), у ст. 186 ПКУ немає. Але узагальнюючим п.186.4 ПКУ визначено, що місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника.

Тож місцем постачання послуг з утилізації упаковки, на нашу думку, не буде митна територія України, а отже, такі послуги обкладенню ПДВ не підлягають.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік». У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати