Про прийняття директора на роботу не повідомили податкову: яка відповідальність
 Купили корпоративні права ТОВ, згідно з протоколом був обраний директор та призначений на посаду «директор» відповідно до наказу. Повідомлення про прийняття працівника одразу не було подано до ДПІ, його подали значно пізніше. Який буде штраф? Відповідно, за жовтень 2017 року не було подано звіт з ЄСВ, на сьогодні звіт потрібно подавати за новими правилами. Якщо такої посади, як директор, немає, як заповнити графу 15? Якщо потрібно вказувати іншу посаду (не директор), чи змінювати всі документи (накази, штатки, відомості нарахування тощо) на іншу назву посади?

Відповідь: Щодо повідомлення про прийняття на роботу
Повідомлення про прийняття працівника на роботу потрібно подати до початку роботи працівника. Але з виконанням цього припису стосовно керівників є проблема, оскільки їх призначають/обирають на посаду засновники підприємства на зборах. Тож до того часу не відомо, хто буде керівником. Але стає відомо в день обрання/призначення. Тому повідомлення слід подавати як мінімум у день призначення.
За неподання чи несвоєчасне подання повідомлення накладають штраф згідно з абз. 8 ч. 2 ст. 265 Кодексу законів про працю України — одна мінімальна зарплата
(як за інші порушення трудового законодавства).

Податківці чи Держпраці України (наприклад, лист від 03.08.15 р.
№ 1364/24/21/01/2298-15) у таких випадках інкримінують допуск працівника до роботи без трудового договору (а за це загрожує штраф 30 мінімальних зарплат). Проте це хибна думка. Неподання повідомлення про прийняття на роботу і допуск до роботи без трудового договору — це різні речі. Можна укласти трудовий договір, допустити працівника до роботи, але не подати повідомлення. Можна подати повідомлення, допустити працівника до роботи, але не укласти трудовий договір.
Щодо посади директора
Питання щодо правильної назви посади «директор», її добору та застосування Міністерство соціальної політики України роз’яснило в листі від 06.02.19 р. № 19/0/193-19.
Як відомо з Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58, посада (професійна назва роботи) у трудовій книжці має відповідати Класифікатору професій, крім тих, що утворені з використанням похідних слів згідно з додатком В або розширені. 
Так, у примітці 2 додатка В до Класифікатора професій сказано, що назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності, за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено в коді професії або відповідних законодавчо-правових актах.
Тому вважається за правильне, що, складаючи штатний розпис, до нього спочатку вписують найменування посади (професії, роботи) відповідно до Класифікатора професій (одночасно зазначаючи в штатному розписі й код, наведений у Класифікаторі). Потім, коли працівника приймають на роботу на ту чи іншу посаду, її в наказі про прийняття прописують так, як у штатному розписі, що автоматично робить її такою, яка відповідає Класифікатору, а відтак і у трудовій книжці буде така відповідність.
Якщо найменування роботи, професії або посади не відповідає Класифікатору професій, його слід увідповіднити до Класифікатора. Тому увідповіднити слід й решту документів, де фігурує ця посада.
У Класифікаторі професій є посада «Директор (начальник, інший керівник) підприємства» з кодом КП 1210.1, не віднесена до жодної специфіки та належності, а тому може використовуватися в разі, якщо в переліку, визначеному Класифікатором, немає жодної посади, яка може бути застосована підприємством (наприклад, «Директор (керівник) малого будівельного підприємства» (код КП 1313), «Директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського)» (код КП 1316) та ін. У згаданому листі — директор товариства з обмеженою відповідальністю).
При заповненні таблиці 5 Звіту з ЄСВ «автоматом» заповнюються реквізити «12. Професійна назва роботи», «13. Код ЗКППТР», «14. Код класифікатора професій». А реквізит «15. Посада» має заповнюватися вручну. І програма, за допомогою якої формується Звіт з ЄСВ для подання, має надавати можливість її заповнити вручну, а не тільки вибирати із «зашитого» у ній довідника. Якщо з цим виникають труднощі, слід звертатися до служби підтримки програмного забезпечення.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».
У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати