Продаж безоплатно отриманих основних засобів
На підприємстві перебувають списані з балансу у 2010 р. верстати, які керівництво підприємства прийняло рішення продати. У березні 2017 р. ми оприбуткували верстати Дт10 Кт745 (створили Акт комісії, у якому зазначили суму), а у квітні 2017 р. їх продали. Сума приходу та продажу одна й та сама. Чи правильний бухоблік? Як відобразиться в Додатку РІ податку на прибуток така ситуація (підприємство проводить коригування різниць)?

Відповідь: У бухобілку безоплатне отримання основного засобу можна показати проводками: Дт 10 Кт 424 (на суму вартості основного засобу). Надалі одночасно з нарахуванням амортизації на безоплатно отриманий необоротний актив пропорційно до неї слід визнавати дохід (Дт 424 Кт 745). У вашому випадку, зважаючи на все, амортизацію слід нарахувати лише за квітень. Звісно, якщо ви одразу не перевели цей основний засіб на дебет субрахунку 286. Під час продажу такого основного засобу на суму залишку за субрахунком 424 (у частині вартості названого основного засобу) вам потрібно визнати дохід. При цьому під час продажу в загальному порядку необхідно списати до витрат балансову вартість основного засобу та визнати дохід на суму його договірної вартості.

Своєю чергою, п.п. 138.1 та 138.2 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) зазначають, що в разі продажу виробничих основних засобів бухфінрезультат збільшують на суму його залишкової вартості, визначеної відповідно до П(С)БО, і зменшують на залишкову вартість, визначену з урахуванням положень ст. 138 ПКУ. Ці показники відображають, відповідно, у рядках 1.1.2 та 1.2.2 додатка РІ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форму якої затверджено наказом Мінфіну України від 20.10.15 р. № 897.

 

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати