Приєднання підприємства: поняття та особливості
01.03.2021 | 16:44

Стаття з газети "Все про бухгалтерський облік" № 20 за 2021 р.

Поняття та особливості приєднання

Процедуру приєднання юридичних осіб регулює декілька законодавчих актів, проте основним із них є ЦКУ, оскільки він встановлює загальні вимоги щодо її проведення. Приєднання — це один із видів реорганізації юрособи, внаслідок якої вона перестає існувати, а її майно, права та обов'язки переходять до її правонаступника (ч. 1 ст. 104 ЦКУ).

Закон про ТОВ та Закон № 514 теж здійснюють правове регулювання процедури приєднання, проте вони закріплюють спеціальні норми, які регулюють приєднання відповідних видів юридичних осіб: товариств з обмеженою і додатковою відповідальністю та акціонерних товариств. Визначення терміна "приєднання", яке міститься в ч. 1 ст. 50 Закону про ТОВ та ч. 1 ст. 79 Закону № 514, трохи відрізняється від визначення, яке є в ч. 1 ст. 104 ЦКУ. У них приєднання визначається як припинення товариства з переданням ним згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому товариству—правонаступнику. Отже, на відміну від ЦКУ, Закон про ТОВ та Закон № 514 визначають приєднання не як реорганізацію юридичної особи, а як її припинення, надають уточнення, що майно, права та обов'язки переходять до правонаступника на підставі передавального акта.

Для процедури приєднання є характерним ряд наступних особливостей:

1) забороняється приєднання юросіб, які не наділені правом розподіляти прибуток та майно між своїми учасниками (благодійні та громадські організації, політичні партії тощо) до юросіб, які наділені таким правом (господарські товариства, фермерські господарства, приватні підприємства тощо) (ч.ч. 2, 3 ст. 104 ЦКУ);

2) кредитор юрособи, яка припиняється внаслідок приєднання, має право вимагати від неї припинення чи дострокового виконання незабезпеченого зобов'язання або встановлення забезпечення щодо такого зобов'язання (ч. 1 ст. 107 ЦКУ);

3) до правонаступника юрособи, яка припинилася внаслідок приєднання, переходять всі її права та обов'язки (ч. 1 ст. 104 ЦКУ);

4) за наявності певних обставин приєднання юрособи як вид концентрації повинно бути погоджено з Антимонопольним комітетом України (ч. 1 ст. 24 Закону № 2210).

Особливості приєднання за участі акціонерних товариств

Процедура приєднання за участі акціонерних товариств має певні особливості, які не характерні приєднанню за участі інших видів госптовариств та юросіб загалом. Такі особливості пов'язані з правовою природою статутного капіталу акціонерного товариства, який поділений на акції, а не на частки, як в інших госптовариствах. Оскільки акціонерні товариства є емітентами акцій, вимоги до їх діяльності та до процедури приєднання за їх участю встановлюють не лише на законодавчому рівні, а й на рівні підзаконних нормативно­правових актів, прийнятих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

При здійсненні приєднання правонаступником акціонерного товариства може бути лише інше акціонерне товариство (ч. 1 ст. 84 Закону № 514). Акціонерки, які прийняли рішення про здійснення приєднання за їх участю, зобов'язані здійснити розкриття інформації щодо цього факту шляхом її опублікування та подання в НКЦПФР у формі та порядку, передбачених п. 15 Рішення № 282.

Порядок емісії акцій акціонерних товариств, до яких здійснюється приєднання, регламентує Рішення № 520. Станом на дату прийняття рішення про приєднання статутний капітал акціонерного товариства, яке приєднується, має бути повністю сплачений та розподілений між його акціонерами. Розміщення акцій акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, реалізовується шляхом конвертації акцій акціонерного товариства, що приєднується, в акції акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання (п. 5 гл. 1, абз. 7 п. 9 гл. 1 Рішення № 520). При цьому не підлягають конвертації акції акціонерного товариства, яке бере участь у приєднанні, якщо їх власниками є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право (абз. 5 ч. 2 ст. 80 Закону № 514).

У разі, якщо акціонерне товариство розпочало процедуру приєднання, то вона не може бути завершена до задоволення всіх вимог, які були заявлені кредиторами (абз. 2 ч. 2 ст. 82 Закону № 514). Акціонерці заборонено здійснювати одночасно з приєднанням злиття, поділ, виділ або перетворення (ч. 4 ст. 80 Закону № 514).

Для приєднання за участі акціонерних товариств є також характерним те, що воно повинно в обов'язковому порядку відбуватися на підставі договору про приєднання, який розробляє наглядова рада акціонерних товариств, які беруть участь у приєднанні, і затверджують їх загальні збори (ч.ч. 1, 5 ст. 81 Закону № 514). Договір про приєднання між акціонерними товариствами повинен обов'язково містити наступні умови (ч. 1 ст. 81 Закону № 514):

1) повне найменування та реквізити кожного акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні/перетворенні;

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

3) відомості про права, які надаватимуться акціонерним товариством­правонаступником власникам цінних паперів (інших, крім акцій) акціонерного товариства, яке приєднується, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами в акціонерному товаристві­правонаступнику після завершення приєднання, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;

5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у приєднанні.

Договір про приєднання акціонерок, окрім зазначених вище умов, може також додатково передбачити будь­які інші умови, якщо вони погоджені сторонами і не суперечать чинному законодавству.

Договір про приєднання

Іноді прийняттю рішення про приєднання (далі — Рішення) може передувати укладення договору про приєднання. За винятком приєднання за участю акціонерних товариств, укладення договору про приєднання є правом юросіб, які беруть участь у приєднанні, а не їх обов'язком. ЦКУ не визначає умов, які повинен передбачати договір про приєднання, тому за загальним правилом сторони можуть визначити їх на свій розсуд. Якщо відбувається приєднання товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю, то, відповідно до Закону про ТОВ, договір про приєднання1 може передбачати наступні умови:

1) порядок передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам — правонаступникам;

2) розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи — правонаступника;

3) склад органів юридичних осіб — правонаступників;

4) інші умови, погоджені сторонами (ч. 1 ст. 53 Закону про ТОВ).

Алгоритм дій при приєднанні

Як правило, процедура приєднання відбувається за наступним алгоритмом (див. схему 1).

Повна стаття доступна тільки для передплатників. Будь ласка, увійдіть під Вашим логіном та/або введіть код передплатника в особистому кабінеті. Умови передплати — за телефоном 044-495-20-60.

 

Богдан ДУТКОВСЬКИЙ,
арбітражний керуючий, адвокат,
Владислав ЗАВАДА,
юрист, м. Київ

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати