Розробка проектно-кошторисної документації: як відобразити в обліку
11.07.2019 | 08:19
До якого складу витрат належать та як відобразити в обліку: 1) роботи з обстеження технічного стану нежитлового приміщення; 2) роботи з розробки проектно-кошторисної документації?

Витрати на обстеження технічного стану введеного в експлуатацію нежитлового приміщення обліковують у складі витрат періоду залежно від того, якого характеру приміщення: якщо загальновиробниче — на рахунку 91, якщо адміністративне — на рахунку 92, якщо виробниче — на рахунку 23 тощо.

Витрати на розробку проектно-кошторисної документації обліковують:

— або на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» — якщо проектно-кошторисну документацію розробляють на капітальний ремонт приміщення;

— або на рахунках витрат періоду (залежно від того, якого характеру приміщення: на рахунках 23, 91, 92, 93 тощо).

Якщо заплановані заходи з ремонту приміщення (для чого й розроблятимуть проектно-кошторисну документацію) призведуть до збільшення економвигід від використання цього об’єкта ОЗ, його балансова вартість зміниться (п. 14 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Тому витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації потрібно віднести на збільшення балансової вартості ОЗ (відобразити в дебеті рахунку 15 «Капітальні інвестиції»). Інакше проведені роботи вважають поточним ремонтом, а зазнані видатки відносять на витрати періоду (п. 15 П(С)БО 7).

Рішення про характер й ознаки здійснюваних підприємством робіт ухвалює керівник підприємства з урахуванням результатів аналізу наявної ситуації та суттєвості таких витрат (п. 29 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну України від 30.09.03 р. № 561).

Окрім того, на сайті газети «Все про бухгалтерський облік» є матеріал на тему відображення в обліку витрат на розробку проектно-кошторисної документації: http://vobu.ua/ukr/analytics/consultations/item/iak-vidobrazyty-v-obliku-vytraty-na-rozrobku-proektno-koshtorysnoi-dokumentatsii.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати