Самозайнята особа отримала збитки: як заповнити декларацію про доходи
Яким чином заповнюється графа 9 розділу ІV додатка Ф2 до податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) та графа 3 рядка 10.8 розд. II податкової декларації, якщо ФО, яка провадить незалежну професійну діяльність, за результатами господарської діяльності отримує збиток?


Відповідь: Порядок оподаткування доходів фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність визначений ст. 178 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Відповідно до п. 178.3 ст. 178 ПКУ оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності. У разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат.
     Доходи, отримані від здійснення незалежної професійної діяльності, відображаються у податковій декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) за результатами звітного року відповідно до розд. IV ПКУ у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб (п. 178.4 ст. 178 ПКУ).
     Форма податкової декларації та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Інструкція), затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 із змінами і доповненнями.
     При цьому, разом з податковою декларацією подається додаток Ф2 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою» (далі – Додаток Ф2).
     Підпунктом 4 п. 3 розд. IV Інструкції, визначено, що у Додатку Ф2, доходи, отримані від провадження кожного виду економічної діяльності відображаються в окремому рядку розд. IV із зазначенням у графі 3 назви та у графі 4 – коду виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за провадження якого одержано дохід.
     У графі 5 – сума одержаного доходу від провадження окремого виду економічної діяльності;
     У графах 6 – 8 – сума документально підтверджених витрат, пов’язаних із провадженням кожного виду господарської діяльності.
     У графі 9 «Сума чистого оподатковуваного доходу» вказується значення, розраховане за формулою: графа 5 «Сума одержаного доходу» – графа 6 «Вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції» – графа 7 «Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату» – графа 8 «Інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг».
     Згідно з п.п. 9 п. 2 розд. ІІІ Інструкції, у графі 3 рядка 10.8 розд. II «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» податкової декларації вказується сума чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності згідно зі ст. 178 ПКУ.
     Якщо результатом розрахунку суми чистого оподатковуваного доходу одного з видів економічної діяльності є збиток, фізична особа при заповнені графи 9 «Сума чистого оподатковуваного доходу» розд. ІV Додатка Ф2 від’ємне значення за таким (збитковим) видом економічної діяльності не зазначає, а рядок прокреслює.
     Значення рядка «Усього» графи 9 «Сума чистого оподатковуваного доходу» розд. ІV Додатка Ф2 розраховується як сума додатних показників графи 9 за всіма видами економічної діяльності та переноситься до графи 3 рядка 10.8 розд. II податкової декларації.
     Якщо результатом розрахунку суми чистого оподатковуваного доходу є збиток, фізична особа при заповнені графи 9 розд. ІV Додатка Ф2 від’ємне значення не зазначає, а рядки прокреслює, у зв’язку з чим в графі 3 «Сума доходів» рядка 10.8 розд. II податкової декларації ставиться прочерк.

Відповідь з підкатегорії 105.09 ЗІР ДФСУ
zir.sfs.gov.ua

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати