Спільна покупка для різних звільнених поставок: як обчислити пільгу з ПДВ
23.03.2020 | 17:05

Державна податкова служба України

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

Категорія 101.24 ПДВ. Заповнення та подання звітності

Яким чином заповнюється таблиця 2 додатка 6 до декларації з ПДВ у разі використання у поточному звітному (податковому) періоді придбаних товарів/послуг одночасно у декількох звільнених від оподаткування операціях?

Коротка:

  Таблиця 2 додатка 6 до декларації з ПДВ (далі – Таблиця 2) заповнюється у разі здійснення у звітному (податковому) періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування ПДВ у розрізі податкових пільг, які використовуються платником податку, відповідно до коду пільги, визначеного згідно з довідником пільг.
  Дані щодо найменування та коду відповідної податкової пільги згідно з довідниками пільг вказуються в графах 2 «Найменування податкової пільги» та 3 «Код податкової пільги згідно з довідником пільг» Таблиці 2.
  У разі відсутності коду пільги у довідниках податкових пільг станом на дату подання декларації у графі 2 Таблиці 2 проставляється умовний код «99999999».
  Інші графи Таблиці 2 заповнюються наступним чином:
у графі 4 вказується сума податку, не сплачена до бюджету у звітному (податковому) періоді у зв’язку з отриманням податкової пільги, розрахунок якої здійснюється окремо для кожної з податкових пільг відповідно до вимог п. 3 розд. V прим. 1 Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ без наростаючого підсумку з початку звітного року.
  При цьому, не враховуються у такому розрахунку обсяги операцій з придбання товарів/послуг на митній території України у осіб, які не зареєстровані як платники податку, необоротних активів (без ПДВ), що використані в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ;
у графі 5 – обсяги звільнених від оподаткування операцій з постачання товарів/послуг у розрізі пільг. Значення графи 5 Таблиці 2 рядка «Усього ***» переноситься до рядків 5 та 5.1 декларації з ПДВ;
у графах 6 – 8 відображаються обсяги операцій з придбання (як у поточному так і попередніх звітних (податкових) періодах) товарів/послуг, за ставками 20 відс., 7 відс. або 0 відс., які у поточному звітному (податковому) періоді використані в пільгових операціях з постачання товарів/послуг.
  При цьому, у разі використання у поточному звітному (податковому) періоді придбаних товарів/послуг одночасно у декількох звільнених від оподаткування операціях, у графах 6 – 8 Таблиці 2 вказуються обсяги придбання таких товарів/послуг пропорційно їх використанню у відповідних пільгових операціях.

Повна:

  Відповідно до п. 2 розд. V прим. 1 Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 21) відомості про суми ПДВ, не сплаченого платником податку до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, розраховані у порядку, визначеному розд. V прим. 1, зазначаються у таблиці 2 «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю» (Д6) (додаток 6) (далі – Таблиця 2) за операціями, звільненими від оподаткування податком відповідно до коду пільги, визначеного згідно з довідником пільг.
  Таблиця 2 заповнюється у разі здійснення у звітному (податковому) періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування ПДВ у розрізі податкових пільг, які використовуються платником податку, відповідно до коду пільги, визначеного згідно з довідником пільг.
  Довідники пільг розміщено на вебпорталі ДПС https://tax.gov.ua в рубриці Головна/Довідники, Реєстри, Переліки/Довідники/ Довідники пільг за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html.
  Дані щодо найменування та коду відповідної податкової пільги згідно з довідниками пільг вказуються в графах 2 «Найменування податкової пільги» та 3 «Код податкової пільги згідно з довідником пільг» Таблиці 2.
  У разі відсутності коду пільги у довідниках податкових пільг станом на дату подання декларації у графі 2 Таблиці 2 проставляється умовний код «99999999».
  Інші графи Таблиці 2 заповнюються наступним чином:
у графі 4 вказується сума податку, не сплачена до бюджету у звітному (податковому) періоді у зв’язку з отриманням податкової пільги, розрахунок якої здійснюється окремо для кожної з податкових пільг відповідно до вимог п. 3 розд. V прим. 1 Порядку № 21.
  При цьому, не враховуються у такому розрахунку обсяги операцій з придбання товарів/послуг на митній території України у осіб, які не зареєстровані як платники податку, необоротних активів (без ПДВ), що використані в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ.
  Розрахунок суми податкових пільг з ПДВ за звітний (податковий) період здійснюється без наростаючого підсумку з початку звітного року;
у графі 5 – обсяги звільнених від оподаткування операцій з постачання товарів/послуг у розрізі пільг. Значення графи 5 Таблиці 2 рядка «Усього ***» переноситься до рядків 5 та 5.1 декларації з ПДВ;
у графах 6 – 8 відображаються обсяги операцій з придбання (як у поточному так і попередніх звітних (податкових) періодах) товарів/послуг, за ставками 20 відс., 7 відс. або 0 відс., які у поточному звітному (податковому) періоді використані в пільгових операціях з постачання товарів/послуг.
  При цьому, у разі використання у поточному звітному (податковому) періоді придбаних товарів/послуг одночасно у декількох звільнених від оподаткування операціях, у графах 6 – 8 Таблиці 2 вказуються обсяги придбання таких товарів/послуг пропорційно їх використанню у відповідних пільгових операціях.

23.03.2020 р.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати