Списання матеріалів на собівартість БМР: яким документом оформлювати
Наше підприємство виконує будівельно-монтажні роботи для сторонньої організації. На виконані будівельні роботи оформлюється Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), Акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та форма М-29 «Звіт про витрату основних матеріалів у будівництві у співставленні з витратою, визначеною за виробничими нормами». З програмного забезпечення АВК форма М-29 роздруковується з посиланням на лист Держбуду України від 12.02.98 р. № 1/93. Проте постановою Кабміну від 23.11.16 р. № 1066 форма М-29 має нечинний статус. Просимо надати роз’яснення стосовно того, який первинний документ є підставою для бухгалтерської служби при списанні матеріалів на собівартість виконаних будівельно-монтажних робіт. Якими нормативними документами потрібно керуватися підряднику під час формування повного пакета документів при будівельно-монтажних роботах?

Дійсно, форма № М-29 уже давно втратила чинність. Вона пішла у небуття, як ви правильно сказали, на підставі постанови КМУ від 23.11.16 р. № 1066, якою скасовано цілу купу актів Союзу РСР (серед них є й наказ Центрального статистичного управління СРСР від 24.11.82 р. № 613 «Про затвердження типової міжвідомчої форми № М-29»).

Варто зауважити, що форма № М-29, по суті, застосовувалася для зіставлення фактичних витрат основних будівельних матеріалів на виконані будівельні та монтажні роботи з виробничими нормами витрат матеріалів. Тобто це був такий собі зведений звіт, який заповнювався на підставі первинки з обліку матеріалів та даних про виконані будівельно-монтажні роботи. Принаймні на це вказують п.п. 1 та 4 Інструкції, затвердженої ЦСУ СРСР від 24.11.82 р. № 613.

На сьогодні уніфікованої форми за звітом і фіксацією витрачених обсягів будівельних матеріалів на будівництві (як була форма № М-29) не існує. У чинному законодавстві немає й жодного нормативно-правового акта, у якому зібрано перелік усіх документів, які треба оформляти при будівельно-монтажних роботах. Так, наприклад, форми деяких буддокументів наведено в ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Останній обов’язково застосовувати при визначенні вартості будівництва об’єктів, які споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії. 

Своєю чергою, під час передачі матеріалів зі складу на будівництво можна застосовувати типові формі, ухвалені наказом Мінстату України від 21.06.96 р. № 193, зокрема лімітно-забірні карти (типові форми № М-28 та № М-28а), накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11). До речі, саме ці документи (чи інші, які ви застосовуєте для документування відпуску матеріалів на будівництво), на наш погляд, можуть бути документальним підґрунтям для списання вартості використаних матеріалів на собівартість будівельно-монтажних робіт. На це опосередковано вказує хоча б той факт, що раніше такі документи застосовували для складання зведеної форми № М-29, яка слугувала підставою для списання матеріалів на собівартість будівельно-монтажних робіт.

Поза тим, у р. VII Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 31.12.10 р. № 573, закарбовано, що регістром обліку виконаних будівельно-монтажних робіт у натуральному та вартісному вимірі є журнал обліку виконаних робіт (форма № КБ-6). Дані останнього є підставою для складання Акта приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) і Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), які використовуються для розрахунків із замовником за виконані будівельні роботи та складання звітності у будівництві.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати