Списуємо старі меблі: відображення в обліку
01.06.2017 | 18:27
2129 0 ПДВ
Підприємство має на балансі старі меблі й бажає їх списати. Як таку операцію показати проводками в бухобліку? Чи можна їх продати співробітнику за договірну ціну 10 грн? 

Відповідь: За загальним правилом, якщо об’єкт основних засобів (далі — ОЗ) не можна надалі використовувати в господарській діяльності підприємства (економічних вигід від його використання не очікують), то згідно з п. 33 П(С)БО 7 «Основні засоби» такий об’єкт вилучають зі складу активів (списують із балансу). А отже, меблі, які через фізичне або моральне старіння не придатні для подальшої експлуатації, підлягають списанню.

Так, вибуття таких об’єктів можна показати проводками:

Дт 131 «Знос основних засобів» Кт 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи» — на суму накопиченої амортизації;

Дт 976 «Списання необоротних активів» Кт 10, 11 — на суму залишкової вартості. Зауважимо: якщо об’єкт повністю замортизовано (залишкова вартість дорівнює нулю), таку проводку відображати не потрібно;

— витрати, пов'язані з ліквідацією (розбирання, демонтаж) ОЗ, відносять на дебет субраxунку 976 «Списання необоротних активів» (див. додаток до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну України від 30.09.03 р. № 561).

Також зазначимо, що законодавство не забороняє продати старі меблі співробітнику за договірною ціною. Пояснимо.

Так, підприємство вправі самостійного встановити ціну на товари та послуги (ст. 44 Господарського кодексу України, далі — ГКУ). З огляду на те, що такий товар, як старі меблі, не має визначного впливу на загальний рівень і динаміку цін, а також істотного соціального значення, державне регулювання на їх вартість не поширюється. Тому ви можете самостійно (за згодою з покупцем) установлювати ціну на такі товари. Отже, договірні 10 грн мають право на життя.  

Тож у бухобліку в разі продажу повністю замортизованих ОЗ (залишкова вартість яких дорівнює нулю) недоцільно переводити його до складу запасів. Оскільки залишкова вартість відсутня, то і списувати (прямо на рахунок976 або через рахунок286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу») немає нічого. Так, відобразити  продаж старих меблів працівнику можна проводками:

Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» Кт 746 «Інші доходи» — дохід від продажу;

 

Дт 13 Кт 10 — списано суму зносу в разі вибуття меблів.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати