Строки виплати зарплати: як не порушити закон
11.03.2019 | 08:50
Якщо дата виплати авансу 23, а зарплати — 7, та обов’язково дотримуватися дати виплати чи можна раніше? Чи потрібно обов'язково витримувати 16 днів між датами виплати? Чи не буде помилкою двічі на місяць і не пізніше зазначеного строку?

Відповідь: Статтею 115 КЗпП установлено, що зарплата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, обумовлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим профспілкою чи уповноваженим від трудового колективу, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, та заробітна плата виплачується напередодні.

З цього випливають такі важливі моменти:
— виплачувати зарплату слід два рази на місяць;
— гранична дата виплати зарплати за другу половину місяця (далі — зарплата) — 7 число місяця, наступного за звітним. Через це воно стає відправною точкою для встановлення строку виплати зарплати за першу половину місяця (далі — аванс);
— проміжок між виплатою зарплати та авансу не має перевищувати 16 календарних днів;
— у локальному акті має бути встановлено строки виплати зарплати.
У ст. 115 КЗпП вжито поняття «строк» (виплати зарплати). Відповідно до ст. 252 Цивільного кодексу України строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. А термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати. А в роз’ясненнях фахівців Мінсоцполітики можна помітити підміну цих понять і вказівку на встановлення конкретної дати виплати зарплати (тобто терміну). 
Наприклад, у листі від 23.07.18 р. № 1305/0/101-18/28 Мінсоцполітики зазначає, що «відповідно до статті 24 Закону про оплату праці терміни виплати заробітної плати встановлюються підприємствами самостійно в колективному договорі або нормативному акті роботодавця з дотриманням норм законодавства». Хоча в ст. 24 Закону про оплату праці також ідеться про строки.
І далі в цьому листі сказано, що «заробітна плата за першу половину місяця має виплачуватись в період не пізніше з 16 по 22 число, а за другу половину — з 1 по 7 число. Наприклад, дата виплати заробітної плати за першу половину місяця 16 число, а за другу — 1 число; дата виплати заробітної плати за першу половину місяця 22 число, а за другу половину — 6 число тощо. Конкретні терміни виплати заробітної плати встановлюються підприємствами, організаціями самостійно в колективному договорі або іншому нормативному акті роботодавця».
Таким чином, хоч ст. 115 КЗпП оперує поняттям «строк», підприємству слід установити термін виплати зарплати (конкретну дату).
Якщо встановити строк виплати, наприклад «з 16 по 22» (авансу) і з «1 по 7» (зарплати), то тоді треба буде рахувати 16 днів між фактичними виплатами.
Скажімо, якщо аванс буде виплачено 16-го, то зарплату слід виплатити не пізніше 16 днів (тобто 1); якщо аванс буде виплачено 20, то зарплату слід виплатити 05 тощо. Тому, аби не обтяжувати себе підрахунками, слід установити терміни виплати авансу і зарплати, тобто конкретні дати.
Держпраці в Івано-Франківській області роз'яснювало (http://dspif.gov.ua/news/2990-stroki-viplati-zarobtnoyi-plati.html), що грaничні строки виплати зарплати — нe пізніше 22 числа за першу половину поточного місяця та  не пізніше 7 числа наступного місяця — за другу половину.
Якщо гранична дата виплати зарплати 7 число, то 16 днів назад — 22 число і т.д: 21 — 06; 20 — 05; 19 — 04; 18 — 03; 17 — 02; 16 — 01.
У Вашому прикладі дати виплати зарплати 23 — 07:
— з 07 по 23: 08, 09…22, 23 — 16 календарних днів;
— з 23 по 07 наступного місяця (якщо 31 день): 24, 25…31, 01…07 — 15 календарних днів.
Отже, порушення ст. 115 КЗпП тут немає, оскільки дотримується 16-денний проміжок між двома будь-якими виплатами.
Найчастіше питання строків виплати зарплати порушується для обговорення у зв’язку з перенесенням строків виплати зарплати через наявність вихідних, коли зарплату слід виплачувати наперед.
Наприклад, установлені дати виплати авансу і зарплати 20 — 5, але 20 — неділя, аванс слід виплатити 18 числа. І тоді у бухгалтера постає запитання: коли платити зарплату — 05 (як установлено) чи 03 (не пізніше 16 днів після 18)? Зарплату слід виплачувати 05. У разі перенесення дати виплати зарплати у зв’язку з вихідними днями встановлені дати не переглядаються.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».
У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі (1)

  • Чому саме потрібно 2 рази в місяць виплачувати зарплату.а якщо працівник відмовляється від авансу що тоді?

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати