Створення дочірнього підприємства та обрання системи оподаткування
18.06.2021 | 08:00
Підкажіть, будь ласка, чи може комунальне унітарне підприємство, яке перебуває на загальній системі оподаткування (платники податку на прибуток та ПДВ), створити дочірнє підприємство на спрощеній системі оподаткування (єдиний податок без ПДВ)?

Відповідно до ч. 8 ст. 63 Господарського кодексу України (далі — ГКУ) у разі існування залежності від іншого підприємства, передбаченої ст. 126 цього ж Кодексу, підприємство визнається дочірнім.

Ця залежність може бути простою або вирішальною. Проста залежність виникає, якщо ваше комунальне підприємства матиме можливість блокувати прийняття рішень іншим (залежним) підприємством, що повинні прийматися відповідно до закону та/або установчих документів цього підприємства кваліфікованою більшістю голосів. Наприклад, кваліфікованою більшістю голосів, а саме трьома чвертями голосів усіх учасників ТОВ, які мають право голосу з відповідних питань, ухвалюють рішення з питань, передбачених п. п. 2, 3, 13 ч. 2 ст. 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.18 р. № 2275-VIII.

А вирішальна залежність виникає тоді, коли між підприємствами встановлюються відносини контролю-підпорядкування за рахунок переважної участі контролюючого підприємства в статутному капіталі та/або загальних зборах чи інших органах управління іншого (дочірнього) підприємства, зокрема володіння контрольним пакетом акцій.

Окрім того, за Державним класифікатором України «Класифікація організаційно-правових форм суб’єктів господарювання. ДК 002:2004» критерій залежності лежить в основі визначення «дочірнє підприємство», яким уважається підприємство, єдиним засновником якого є інше підприємство (підприємство, залежне від іншого) (ст. ст. 63, 126 ГКУ). У тому самому ключі дочірні підприємства комунального підприємства згадуються в ч. 10 ст. 78 ГКУ, у якій використовується займенник «його»: «комунальне унітарне підприємство, його дочірні підприємства…».

Тож, керуючись відповідними положеннями статуту, комунальне унітарне підприємство в особі компетентного органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого воно належить, і який є представником власника ‑‑ відповідної територіальної громади, здатен ухвалити рішення про створення дочірнього підприємства. Позаяк прийняття таких рішень належить до компетенції вищого органу управління підприємством, тобто засновника.

Однак згадана вище залежність впливає не лише на юридичний статус дочірнього підприємства, а й на можливість обрати для нього спрощену систему оподаткування. Оскільки згідно з пп. 291.5.5 Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку першої ‑‑ третьої груп суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків.

Оскільки ваше комунальне унітарне підприємство перебуває на загальній системі оподаткування і воно буде єдиним засновником дочірнього підприємства, а отже, йому належатиме частка у статутному капіталі останнього, розмір якої значно перевищуватиме 25 відсотків, то, на жаль, дорога на спрощену систему оподаткування такому дочірньому підприємству закрита.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати