Субсидії-2018: кому призначать, а кого — позбавлять
06.02.2018 | 12:09

СУБСИДІЇ-2018:
кому призначать, а кого — позбавлять

У консультації читайте про людей, які мають право на житлову субсидію і як стати одним із них.
Які доходи під час обрахунку беруть до уваги, а які — ні? Куди звернутися за субсидією? Чи правда, що підпис на заяві ставиться кров'ю?
Нижче — практичний приклад розрахунку частки платежу за комунальні послуги. Якщо ви вже користуєтеся житловою субсидією — негайно читайте про небезпеки, що стануть на заваді продовження сімейної економії.

Коли сім'я має право на субсидію?

Субсидію призначають, коли розмір плати за житлово-комунальні послуги (далі – ЖК-послуги) більший за обсяг обов’язкового відсотка платежу за них (абз. 1 п. 4 Положення № 848).

Показники ЖК-послуг для розрахунку субсидії визначають у межах соцнорми житла та соцнормативів. Їхні розміри наведено в Постанові № 409.

Обов’язковий відсоток платежу за ЖК-послуги – це максимальна частка від сукупного доходу сім'ї , яку вона має сплачувати за ЖК-послуги. Вартість ЖК-послуг за місяць, що перевищує розраховану частку, – це витрати, які покривають за рахунок субсидії (п. 18 Положення № 848). Та йдеться тільки про суми в межах соцнорми житла та соцнормативів.

Зверніть увагу! Частину вартості ЖК-послуг, отриманих понад соцнорму житла й соцнормативи, за рахунок субсидії не покривають. Тому, якщо така норма перевищена, цю частину ЖК-послуг сім'я оплачує додатково — плюсуючи до обов’язкової частки платежу. Натомість, коли сім'я фактично використала певний вид ЖК-послуги менше розрахованого за соцнормативами, то зекономлені субсидійні гроші надавач ЖК-послуги зараховує як оплату такої на наступні місяці. Зокрема — в рахунок обов'язкової частки платежу сім'ї. Таким чином, чим більше ви зекономите — тим менше будете платити наступного місяця. (абз. 3 п. 15 Положення № 848).
Приклад розрахунку обов’язкового відсотка платежу за ЖК-послуги

Розрахунок розміру ЖК-послуг за соцнормативами для нарахування субсидії, а також визначення обов’язкового відсотка платежу для кожної сім'ї – індивідуальний.

Точні розрахунки проводить орган соцзахисту — із урахуванням нюансів фінансового стану сім'ї та отриманих ними комунпослуг, їх вартості тощо.

Формула розрахунку обов’язкового відсотку платежу за ЖК-послуги наведена в постанові КМУ «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії» від 27.07.98 р. № 1156. Вона працює таким чином: чим більший дохід сім'ї, тим більший процент від нього йде на сплату рахунків. Зазвичай відсоток коливається в межах 10-15 % сукупного доходу сім'ї. Якщо ви витрачаєте на ЖК-послуги схожу частку доходу, то зверніться до органу соцзахисту населення для проведення розрахунків із можливістю призначення субсидії.

Аби зорієнтувати вас в механізмі розрахунку – наведемо практичний приклад.

Середньомісячний дохід сім'ї складається з таких доходів:
— батько – місячна зарплата 5200 грн (за вирахуванням податку на доходи);
— мати – місячна зарплата 5000 грн (за вирахуванням податку на доходи);
— дочка 10 років – не отримує дохід;
— син 5 років – не отримує дохід.
Інші джерела доходів — відсутні.

Отже, середньомісячний дохід сім'ї становить:

5200 + 5000 грн = 10200 грн.

Визначаємо коефіцієнт доходу домогосподарства:

Кд = 10200 грн : 4 людини : 1700 грн = 1,5

1700 грн – загальний показник прожиткового мінімуму на одну особу на місяць у місяці призначення субсидії.

Для визначення обов’язкового відсотка платежу за ЖК-послуги, підставляємо визначений щойно коефіцієнт у формулу:

Ро = 1,5 : 2 х 15 = 11,25%

2 – незмінний базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії

15 – незмінна базова норма плати за ЖК-послуги.

Тоді розмір обов’язкового щомісячного платежу за ЖК-послуги буде становити:

10200*11,25% = 1147,50 грн.

Щомісячно сім'я перераховуватиме цю суму надавачам ЖК-послуг, якщо не зекономить відносно соцнормативів. А все перевищення плати за ЖК-послуги — в межах соцнормативів — покриє житлова субсидія.

За який період беруть доходи для обрахунку субсидії?

Для розрахунку субсидії беруть сукупний дохід сім'ї за 6 місяців, що передують місяцю призначення субсидії. А для субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива для розрахунків обчислюють дохід за попередній календарний рік.

Якщо домогосподарство вже отримувало субсидію, то для її перепризначення у травні беруть доходи за III-IV квартали попереднього року, а для призначення субсидії на опалювальний сезон у жовтні – за І-ІІ квартали поточного року.

Для непрацюючих пенсіонерів у розрахунок доходу беруть суму пенсії за останній місяць (п. 12 Положення № 848).

Зверніть увагу! Розмір доходів беруть без урахування податку на доходи фізосіб.
Які доходи не впливають на субсидію?

Доходи, що не обчислюються в субсидійному розрахунку, наведені в п. 8 Положення № 848. Ось список:

 • сплачені особою аліменти (в обрахунок не потрапляють аліменти саме в особи, яка їх сплачує, якщо аліменти отримуються, то їх зараховують до сукупного доходу);
 • проценти від розміщення депозитів;
 • допомога громадських і благодійних організацій;
 • допомога на поховання;
 • одноразова допомога, яку надають відповідно до законодавства;
 • одноразова допомога, надана за рішенням місцевої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;
 • зарплата за роботу членом виборчої комісії (залучених до роботи в день голосування та дні підрахунку голосів);
 • вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, кошти, якц виплачуються у зв’язку з «трудовими» травмами;
 • грошове забезпечення та інші виплати, отримані учасниками АТО, а також одержана ними (їх сім'єю) в період та/або після участі в АТО благодійна допомога — незалежно від розміру та джерела походження.
Член сім'ї прописаний в приміщенні, але фактично виїхав – як «викреслити» його доходи

Ця порада стане в пригоді, наприклад, пенсіонерам, чиї дорослі діти хоча й прописані з ними в одному приміщенні, але не проживають там фактично через навчання чи інші причини. Або ж домогосподарствам, у яких члени сім'ї офіційно виїхали «на заробітки» (службу) та їх довготривалу відсутність можна підтвердити.

Тож якщо особа, прописана в приміщенні, фактично там не проживає, то її доходи для розрахунку субсидії не братимуть до уваги. Але це потрібно підтвердити документально.

Документи, що підтверджують відсутність мешканця:

 • довідки, що підтверджують перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв'язку з роботою, службою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання;
 • довідки про оплату ЖК-послуг в іншому житловому приміщенні (будинку);
 • акти обстеження селищної, сільської або міської ради;
 • акти ЖЕО про осіб, які фактично проживають;
 • договори оренди житла в іншому місці.

До такої ситуації чиновники підходять як до окремого випадку, що потребує додаткового підтвердження.

Слід додати: якщо згаданих підтверджувальних документів не надано, субсидію можуть призначити й на підставі акта обстеження, яке проводить комісія.

Для виключення доходу фактично не проживаючого члена сім'ї є 2 шляхи:
1. Надати підтверджуючий документ.
2. Звернутися до соцпрацівників із вимогою провести обстеження соціально-побутових умов домогосподарства.
Повнолітній офіційно заробляє менше прожиткового мінімуму – який дохід йому «припишуть»?

Якщо на кінець обрахункового періоду повнолітній член сім'ї офіційно отримує середньомісячний дохід менше прожиткового мінімуму — станом на 01.01.18 р. прожитковий мінімум для працездатних осіб становить  1762 грн — або взагалі не має офіційного доходу, то йому для визначення субсидії врахують «умовний» дохід.

Відповідно до п. 12 Положення № 848 передбачено 3 варіанти врахування умовного доходу.

Варіант 1

Середньомісячний дохід менше прожиткового мінімуму, а також якщо доходу немає, однак він навчався за денною формою навчання у загальноосвітньому, професійно-технічному, вищому навчальному закладі. Для розрахунку субсидії його середньомісячний дохід визначають на рівні 1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Варіант 2

Середньомісячний дохід особи — менше прожиткового. Але якщо особа отримувала хоча б один з наступних видів доходу — їй враховуватимуть доходи на рівні фактичного розміру відповідних виплат, а не на рівні прожиткового мінімуму.

До таких доходів відноситься:

 • пенсія;
 • стипендія;
 • допомога при народженні (усиновленні) дитини;
 • допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;
 • допомога по догляду за інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу;
 • допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам;
 • допомога по безробіттю;
 • будь-які доходи, отримані особою, яка не досягла 18-річного віку.

Тож, приміром, непрацюючий матері, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3-х років,.субсидію нараховуватимуть з огляду на фактичний розмір доходу.

Варіант 3

Якщо особа взагалі немає доходів. Тоді в розрахунок беруть середньомісячний дохід на рівні 2 розмірів прожиткового мінімуму. Виняток — якщо сім'я опинилися у складних життєвих обставинах. Тоді у розрахунок субсидії можуть включити середньомісячний сукупний дохід на рівні 1 прожиткового мінімуму. Але тільки після обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Своєю чергою, для військових строковиків середньомісячний сукупний дохід, незалежно від отриманих чи не отриманих доходів, визначають на рівні половини розміру прожиткового мінімуму. Тобто, враховуватимуть доходи інших членів сім'ї за місцем проживання плюс половину прожиткового мінімуму за строковика.

Куди звертатись за отриманням субсидії?

Для призначення субсидії, особа подає підрозділу з питань соцзахисту населення за місцем прописки (собезу) заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. При собі потрібно мати паспорт або інші документи, що підтверджують особу та прописку.

Також заяву і декларацію можна подати онлайн через спеціальний сайт Мінсоцполітики із підтвердженням особи за допомогою електронного цифрового підпису або через систему BankID.

Зверніть увагу! В подальшому субсидію пролонгують автоматично, без щорічного звернення членів домогосподарства.
Які сім'ї втрачають право на субсидію?

Відповідно до Положення № 848 право на субсидію втрачають домогосподарства:

 • які прострочили сплату житлово-комунальних послуг більш ніж на два місяці на загальну суму більше 340 грн.
 • в яких прописані в приміщенні члени сім'ї, що попереднього року здійснювали покупки вартістю більше 50 тис. грн.
 • якщо орган соцзахисту під час перевірки виявить, що члени сім'ї приховують свої доходи (за даними Податкової, Пенсійного фонду, Мінсоцполітики);
 • якщо під час вибіркового обстеження побутових умов соцінспектор виявить порушення, що вплинули на призначення субсидії (до прикладу, фактично в приміщенні проживає інша кількість людей, або ж виявлені суттєво інші соціально-побутові умови, аніж враховані під час призначення субсидії).

Антон ЮЛІН, консультант газети
«Все про бухгалтерський облік»

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

 • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати