У виконавчому листі відсутнє посилання на рішення суду: чи робити утримання
24.09.2021 | 08:00
635 0
Чи утримувати зі співробітника за виконавчим листом, надісланим приватним нотаріусом без посилання на рішення суду про будь-які стягнення, відшкодування збитків тощо на користь юрособи?

Форма та зміст виконавчих документів визначені Законом України «Про виконавче провадження» від 02.06.16 р. № 1404-VIII (далі — Закон № 1404) та Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Мін’юсту України від 02.04.12 р.  № 512/5 (у редакції наказу Мін’юсту України від 29.09.16 р. № 2832/5).

У п. 6 Інструкції визначено, що під час здійснення виконавчого провадження виконавець приймає рішення шляхом винесення постанов, попереджень, внесення подань, складання актів та протоколів, надання доручень, розпоряджень, вимог, подання запитів, заяв, повідомлень або інших процесуальних документів у випадках, передбачених Законом та іншими нормативно-правовими актами. І далі Інструкція містить такі норми (за пунктами).

 1. Постанова як окремий документ містить такі обов'язкові реквізити:
 • номер виконавчого провадження;
 • вступну частину із зазначенням:
 • назву постанови, дату видачі постанови та місця її винесення;
 • найменування органу державної виконавчої служби, прізвища, імені та по батькові державного виконавця, який виніс постанову або прізвища, імені та по батькові приватного виконавця, який виніс постанову, найменування виконавчого округу, в якому він здійснює діяльність;
 • назву виконавчого документа, коли та ким виданий, резолютивної частини документа (далі - реквізити виконавчого документа);
 • за зведеним виконавчим провадженням - прізвище, імені та по батькові боржника - фізичної особи, повне найменування боржника - юридичної особи та дата об'єднання виконавчих проваджень у зведене;
 • мотивувальну частину із зазначенням мотивів, з яких виконавець прийняв відповідне рішення (дійшов певних висновків), і посилання на норму закону, на підставі якого винесено постанову;
 • резолютивну частину із зазначенням:
 • прийнятого виконавцем рішення;
 • строку і порядку оскарження постанови.

До постанов можуть вноситись також інші відомості, визначені Законом № 1404, цією Інструкцією та іншими нормативно-правовими актами.

Постанову підписує виконавець і скріплюють печаткою. Постанова складається у необхідній кількості примірників, один із яких залишається у виконавчому провадженні, а інші надсилаються за належністю.

Якщо постанову надсилають у формі електронного документа, на неї  накладають кваліфікований електронний підпис із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

Постанови, винесені в межах виконавчого провадження, відкритого на підставі виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, отримує стягувач за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження в рамках інформаційної взаємодії.

Якщо постанова виконавця є виконавчим документом, вона повинна відповідати вимогам виконавчого документа, визначеним ст. 4 Закону № 1404. У ст. 4 цього Закону визначено, що у виконавчому документі зазначають:

1) назву і дату видачі документа, найменування органу, прізвище, ім’я, по батькові та посаду посадової особи, яка його видала;

2) дату прийняття і номер рішення, за яким видано документ;

3) повне найменування (для юросіб) або прізвище, ім’я та, за наявності, по батькові (для фізосіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юросіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізосіб), дата народження боржника - фізичної особи;

4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера);

5) резолютивну частину рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;

6) дату набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);

7) строк пред’явлення рішення до виконання.

У виконавчому документі можуть зазначатися інші дані (якщо вони відомі суду чи іншому органу (посадовій особі), що видав виконавчий документ), які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення, зокрема місце роботи боржника - фізичної особи, місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувача і боржника, номери їх засобів зв’язку та адреси електронної пошти.

З огляду на наведене, вважаємо, що у постанові приватного виконавця має зазначатися, на підставі якого документа її винесено. За додатковими роз’ясненнями, що виникають під час виконання розпорядчих актів виконавців, способи їх виконання тощо, краще звертатися до виконавців, які повинні пояснити мотиви складання того чи іншого документа.

У ст. 31 Закону № 1404 визначено:

 1. Якщо викладена у виконавчому документі резолютивна частина рішення є незрозумілою, виконавець або сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз’яснення відповідного рішення.
 2. Якщо зміст виконавчого документа незрозумілий, виконавець або сторони виконавчого провадження мають право звернутися до органу (посадової особи), який видав виконавчий документ, із заявою про роз’яснення його змісту.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

 • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати