Учасник виходить зі складу ТОВ: виплачуємо дивіденди
04.10.2021 | 08:00
Один із учасників ТОВ виходить зі складу учасників. Свою частку в статутному капіталі він хоче забрати наявним у підприємства основним засобом (нерухомістю) за його залишковою вартістю. Але при цьому залишкова вартість основного засобу перевищує розмір його частки в статутному капіталу підприємства, що унеможливлює таку операцію станом на поточний момент. Чи буде правомірним прийняття рішення учасниками про виплату дивідендів за наслідками роботи за минулий рік (при цьому учасник, який виходить зі складу, має отримати свою частку в натуральній формі, а інші учасники у грошовій)? І чи вважатиметься така операція постачанням (з відповідним наслідком застосування звичайних цін)? Чи вважатиметься постачанням така натуральна виплата, якщо надалі залишкова вартість основного засобу буде в межах частки учасника в статутному капіталі підприємства з подальшою передачею майна цьому учаснику?

Узагалі чинне законодавство не забороняє виплачувати дивіденди одним учасникам грошима, а іншим натурою. У ч. 2 ст. 26 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.18 р. № 2275-VIII лише сказано: товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь усі учасники товариства. Тож формально можна говорити: що не заборонено — те дозволено.

Проте хочемо зауважити, що на практиці зчаста, коли планують здійснити натуральну виплату дивідендів, використовують «заліковий» варіант. Його суть полягає в тому, що за протоколом зборів учасників виплата всім дивідендів здійснюється в грошовій формі (а не в натуральній). Далі товариство здійснює звичайний продаж товарів/запасів основних засобів учаснику/учасникам, а потім проводиться залік взаємних вимог за ст. 601 Цивільного кодексу України. Цей варіант більш прозорий і з позиції оформлення такої виплати, і для оподаткування, і не потребує одностайного рішення учасників ТОВ, як для виплати дивідендів у натуральній формі.

У бухобліку цю «залікову» операцію можна показувати так: Дт 443 Кт 671 (нараховано дивіденди), Дт 361 Кт 746, Дт 746 Кт 641 та Дт 976 Кт 10 (відображено продаж основного засобу) і Дт 671 Кт 361 (відображено взаємозалік заборгованостей).

У податково-доходному обліку за такого варіанту виникатиме потреба сплати податку на доходи та військового збору як із звичайних дивідендів (бо першочергово йдеться про  нарахування дивідендів у грошовій формі).

У ПДВшному обліку передачу майна (у цьому разі основних засобів) можна класифікувати як постачання. Тому така операція підлягатиме обкладенню ПДВ за загальними правилами.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати