Вексель на пред’явника: чи потрібно його дисконтувати
30.06.2020 | 08:17
Чи слід дисконтувати вексель, якщо його видано за пред'явленням, але не раніше 10.12.2045 р.? Чи можна такий вексель кваліфікувати як поточну заборгованість?

Як зрозуміло із запитання, підприємство видало саме довгостроковий вексель (виникли довгострокові зобов’язання), який належить відображати за Кт 511 «Довгострокові векселі, видані в національній валюті».

Згідно з П(С)БО 11 довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, відображають у балансі за їх теперішньою вартістю. Це дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), котра, як очікується, буде потрібна для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства.

Таким чином, зобов’язання за довгостроковими векселями слід дисконтувати. 

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати