Виконання нормативу зі створення робочих місць інвалідам
Працівник з інвалідністю хоче перевестися на 0,25 ставки. Чи вплине це на виконання нормативу зі створення робочих місць працевлаштування інвалідів? ЄСВ 8,41% беремо з фактично відпрацьованого? І якщо планується скорочення і з наступного року на підприємстві  працюватимуть 7 чоловік, чи потрібний 8 з інвалідністю?    

Так, ЄСВ на зарплату працівника з інвалідністю нараховується за ставкою 8,41%.

Статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.91 р. № 875-ХІІ (далі — Закон № 875) встановлено, що для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб — у кількості одного робочого місця.

Отже, якщо працюючих буде 7, то дотримання нормативу не є обов’язковим.

Порядок дотримання нормативу розкрито в Інструкції щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затвердженій наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.07 р. № 42:

у рядку 01 відображається середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за рік, яка визначається відповідно до п. 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.05 р. № 286 (далі — Інструкція № 286);

у рядку 02 відображається середньооблікова кількість штатних працівників за рік, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (тобто тих, які вже працюють);

у рядку 03 відображається кількість працівників з інвалідністю — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених роботодавцем, відповідно до нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, установленого ст. 19 Закону № 875. 

Показник рядка 03 визначається для роботодавців, у яких працює від 25 осіб, шляхом множення показника рядка 01 на 4%, а для роботодавців, у яких працює від 8 до 25 осіб, дорівнює 1 особі;

у рядку 06 відображається сума коштів адміністративно-господарських санкцій, яку повинен сплатити роботодавець у разі невиконання нормативу. І визначається вона як різниця між (ряд. 03 – ряд. 02) х середньорічну заробітну плату штатного працівника (1/2 для підприємств з працюючими від 8 до 15).

У Вашому запитанні «0,25 ставки» слід розуміти як «неповний робочий час, але основне місце роботи»? Якщо так, то таке переведення на неповний робочий час не вплине на виконання нормативу, тому що відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286:

не включаються до облікової кількості штатних працівників прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (пп. 2.6.1);

включаються прийняті або переведені за ініціативою адміністрації на роботу на неповний робочий день або неповний робочий тиждень. В обліковій кількості ці працівники враховуються за кожний календарний день як цілі одиниці, включаючи неробочі дні тижня, що обумовлені при зарахуванні на роботу (пп. 2.4.3).

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати