Виконавчий директор іде в декрет: коли призначати нового
Виконавчий директор іде на лікарняний у зв’язку з пологами на 126 к.дн., а потім у декретну відпустку на 3 роки. Як правильно оформити зміну виконавчого директора (реєстратор, податкова, банк) і коли треба почати зміну виконавчого директора — коли він іде на лікарняний чи коли йде вже у відпустку?

Відповідь: На період знаходження основного працівника у відпустці для догляду за дитиною за ним зберігається та посада, з якої він ішов у зазначену відпустку. Однак на період відсутності цього працівника адміністрація підприємства може прийняти на роботу іншого працівника за строковим трудовим договором (ч. 2 ст. 23 Кодексу законів про працю України) на період до виходу з відпустки для догляду за дитиною основного працівника.

Таким чином, призначення нового працівника на посаду виконавчого директора громадської організації повинно відбуватися не раніше за день, що настає за днем початку відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку попереднього працівника. Нового працівника беруть на роботу за строковим трудовим договором, строк дії якого — до дня, що передуватиме виходу на роботу працівника з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Відповідно, працівник, прийнятий для заміщення жінки за строковим трудовим договором, після виходу її з відпустки для догляду за дитиною підлягає звільненню у зв'язку із закінченням строку договору.
До відомостей про юрособу, які вносять до Єдиного державного реєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР), належать, зокрема, відомості про керівника юрособи, а за бажанням юрособи — також про інших осіб, які можуть учиняти дії від імені юрособи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для держреєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізосіб, котрі через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юрособи (п. 13 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.03 р. № 755-IV, далі — Закон № 755).
Якщо відомості про виконавчого директора вашої неприбуткової організації було внесено до ЄДР серед відомостей про інших осіб, які можуть учиняти дії від імені юрособи, то в разі призначення на цю посаду іншої особи необхідно внести відповідні зміни до відомостей ЄДР. Відбувається це на підставі подання громадською організацією відповідної заяви (п. 1 ч. 1 ст. 9 Закону № 755) за формою 3 «Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 18.11.16 р. № 3268/5. Вимоги до оформлення документів, які подають для державної реєстрації, наведено в ст. 15 Закону № 755.
А якщо до ЄДР було внесено відомості лише про керівника громадської організації, без відомостей про виконавчого директора, подавати документи держреєстратору не потрібно.
У разі внесення змін до відомостей про юрособу, що містяться в ЄДР, інформація про такі зміни (зокрема, у частині зміни виконавчого директора) автоматично передається держреєстратором органам Державної фіскальної служби України (ч. 2 ст. 13 Закону № 755). Додатково надавати такі відомості зазначеним органам не потрібно.
Якщо виконавчого директора громадської організації було зазначено в банківській картці зі зразками підписів, то в разі призначення нової особи на цю посаду за строковим трудовим договором необхідно подати до відповідної банківської установи оновлену картку в порядку, передбаченому п. 18 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.03 р. № 492.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».
У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати