Витрати за договорами з покупцями: облік за МСФЗ
10.01.2020 | 09:35

МСФЗ 15 "Виручка за договорами з покупцями"запроваджує критерії для оцінки того, чи потребують певні витрати капіталізації. При цьому відрізняє витрати, пов'язані з укладенням договору з покупцем, і витрати на його виконання. Про особливий порядок обліку таких витрат розповість ця стаття.

МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" (далі — Стандарт), окрім порядку визнання виручки, містить положення, що регламентують порядок обліку витрат, які виникають у зв'язку з укладенням і виконанням договору про продаж товарів або послуг покупцеві, як за вже укладеними контрактами, так і за тими, що знаходяться на стадії переговорів (§§ 91—104, 127—129).

При додаткових витратах на укладення договору в підприємств є вибір щодо їхньої капіталізації, якщо вони пов'язані з укладенням короткострокових договорів. У разі довгострокових договорів альтернативи немає. Це суттєво для будівельних і проектних організацій, позаяк вони зазнають значних витрат, пов'язаних із процесом укладення договорів, наприклад у вигляді витрат на тендер, а також компаній, котрі надають послуги (інформаційні, телекомунікаційні тощо) довгострокового характеру.

Витрати на виконання договору за відповідності певним критеріям мають бути капіталізовані в обов'язковому порядку, що також впливає на облік витрат за будівельними договорами, де капіталізовані витрати за договором необхідно амортизувати на основі оцінки виконаної частини роботи.

<...>

Повна версія статті доступна передплатникам газети у № 3 за 2020 р. на стор. 10

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати