Як провести переведення матеріального активу з товарів до складу основних засобів
14.01.2021 | 08:00
Як правильно перевести обладнання (верстат) із товару до основних засобів? Які потрібно оформити документи та здійснити проводки в бухобліку?

Відповідно до п. 11 НП(С)БО 7 «Основні засоби» первісна вартість об’єктів, переведених до основних засобів з оборотних активів, товарів, готової продукції дорівнює її собівартості, визначеній за НП(С)БО 9 «Запаси» та/або НП(С)БО 16 «Витрати».

Себто якщо, наприклад, товари переводять до об’єктів основних засобів (як у вас), то первісною вартістю останніх буде первісна вартість таких товарів, визначена за НП(С)БО 9, яка враховує у собі не тільки купівельну вартість таких товарів, а й, скажімо, витрати на доставку, транспортно-заготівельні витрати, інші витрати, понесені компанією на придбання таких товарів і доведення їх до стану, придатного до використання.

Отже, на дату прийняття рішення про переведення оборотних активів до складу необоротних (гадаємо, його доречно підкріпити відповідним наказом/розпорядженням керівника підприємства) потрібно вартість перших списати з відповідних рахунків, на яких вони обліковувалися, і зарахувати на рахунок капінвестицій. У бухзаписах це буде мати такий вигляд: Дт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» Кт 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» Кт 28 «Товари».

Як тільки-но такий об’єкт основних засобів буде готовий до використання, необхідно зробити запис: Дт 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи» Кт 152, 153. І з наступного місяця його слід починати амортизувати (п. 29 НП(С)БО 7).

На обговорювані об’єкти основних засобів потрібно стандартно складати форми первинної облікової документації (мовимо про, наприклад, типові форми № ОЗ-1, № ОЗ-6, № ОЗ-8).

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати